0

Oğuz Kağan Destanı (Tufan Gündüz)

Oğuz Kağan Destanı, aslında herkesin okuması gereken bir destandır. Türk tarihinde veya Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan bu eserin her evde bulunması gerekir. Türklerin daha doğrusu Oğuzların atası olarak kabul edilen Mete’nin...

0

Pazarlık (Vahdettin Engin)

Pazarlık, belki kitap kapağından anlaşılabileceği üzere Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid hakkında yazılmış bir kitaptır. Kitabın konusu o dönemlerde Avrupa’da yoğun baskı altında olan ve kaçıp bugünün Filistin topraklarına yerleşerek yeni bir...

0

Yaşamak (Yu Hua)

Yaşamak, mülk sahibi zengin bir adamın şımarık oğlu olmaktan kurtulup iyi kalpli bir insan olma serüvenini anlatmaktadır. Bu eserin görünen yüzü diyebilirim çünkü kitapta asıl anlatılmaya çalışılan Çin Kültür Devrimi yıllarında halkın çektiği acılar...

0

Tanrısız Gençlik (Ödön von Horvath)

Tanrısız Gençlik, Nazi döneminde Almanya’da hüküm sürmüş olan faşizmi eleştiren bir yapıttır. Bu yapıtın en önemli özelliği hiç kuşkusuz sahip olduğu birbiriyle bağlantılı yazılar içermesidir. Aslında her başlık ayrı bir konu gibi görünür ve...

0

Kağıt Ev (Carlos Maria Dominguez)

Kağıt Ev, kitap okumayı farklı bir bakış açısıyla ele alan ve adeta kitaptan bir yaşantı kuranların hikayesini barındırır. Benim için özel bir kitap olduğunu söyleyebilirim çünkü kitap merkezli çok fazla roman bulabilmek kolay değildir....

0

Aeden: Bir Dünya Hikayesi (Akilah Azra Kohen)

Aeden: Bir Dünya Hikayesi, bize yaşanılan dünyayı anlatan ve onun güzelliklerini nasıl katlettiğimizi gösteren kişisel fikrime göre son derece öğretici bir romandır. Hikaye bizi alıp bambaşka diyarlara götürse bile her seferinde aynı mesajı kulağımıza...