Kaynakça

Bu kaynakçanın oluşturulma amacı yazdığım yazıları ve blog adresimi hazırlarken kullandığım kaynakları herkese açık bir biçimde paylaşmaktır. Her zaman söylediğim gibi ben bir araştırmacıyım ve yazılarımı yazarken çeşitli kaynaklardan faydalanırım.

Yazılarda neden kaynaklara aktif link verilmiyor?

Bu biraz teknik bir konudur. Her yazımda dışarıya bağlantı vermem blog adresimin teknik sağlığı açısından sıkıntı yaşamama neden olacağı için yararlandığım tüm kaynaklara ait bağlantılara yazılarımda yer vermiyorum.

İstisna olan durumlar elbette var. Örneğin, bir yazıyı hazırlarken tek bir kaynaktan yararlanmam durumunda akt

if bağlantı kullanıyorum. Yararlandığım kaynaklardan özel istek gelmesi durumunda yine yazılarımda aktif bağlantı kullanmaya özen gösteriyorum.

Why are not active links given to the sources in blog posts?

This is a little technical. I do not include links to all the resources I have used in my blog posts because my blog address will lead to trouble in terms of its technical health. I am using an active link when I prepare a post based on a one source.


Kaynakçada belirtilen yerlerden doğrudan bilgi kopyalaması oluyor mu?

Çok nadiren bile olsa böyle bir durum yaşanmaktadır. Bir yazarın anlattıklarını ondan daha iyi anlatamayacağımı düşündüğüm zaman atıflı bir şekilde kopyalama yapma yoluna gitmekteyim. Yazılarımı yazarken bunların minimum düzeyde kalmasına özen gösteriyorum.

Do you copy information directly from the places mentioned in the bibliography?

Very rarely even if this happens. When I think I can’t tell what an author is saying better than him/her, I am going to make a copy in a cited manner. When writing my articles, I take care to keep them at minimum.


Kaynakça sürekli güncel tutulacak mı?

Evet, kaynakçayı fırsat bulduğum sürece güncel tutacağım ve gerektiği şekilde yazarlara atıflar yapacağım.

Will the bibliography be kept up to date?

Yes, I will keep it up to date as long as I have the opportunity and make references to authors as necessary.

Kaynakça (Bibliography)

Bu blogda yer alan yazılar hazırlanırken aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır. Her kaynakta eğer varsa yararlanılan eser sahibinin ismine yer verilmiştir. Yazılarıma ilham kaynağı oldukları ve bilgi paylaşımında bulundukları için onlara teşekkür ediyorum.

The following sources have been used while writing the articles on this blog. If any, I have included a reference to the owner of the works I have used in the title of each sources. I would like to thank everyone mentioned above for their efforts. Without them, I wouldn’t be able to create many articles on this blog.