Sahip olunması gereken en önemli 8 insan becerisi

İnsan becerileri hayatın bir parçasıdır. Bu becerilerle hayatta başarılı olursun. Doğru adımlarla bu becerilerini geliştirmek ister misin?

İnsan becerileri konusunda güçlü olursan sosyal anksiyete probleminin üstesinden kolayca gelebilirsin. Fikirlerini karşı tarafa daha kolay aktarabilir ve onları daha kolay etkileyebilirsin. Hayatının önemli bir parçası olan insan becerilerini geliştirmek için kendine vakit ayırmalısın.

İnsan becerilerini bir kaba sığdırmak zordur. Bunlar özellikle başka insanlarla birlikte çalışma ve onları anlama konusunda sana çeşitli faydalar sağlarlar. İnsan becerilerinden en önemlilerini öğrenerek anksiyete gibi problemler karşısında gardını alabilirsin.

İnsan becerileri nedir?

En basit haliyle insan becerileri diğer insanlarla iletişimde ve etkileşimde kullandığın araçlardır. İnsan becerileri güçlü olan kişiler sosyalleşme konusunda diğerlerine göre çok daha avantajlıdırlar. İnsan becerilerini duygusal zeka becerileri ve sosyal beceriler gibi çeşitli gruplara ayırmak mümkündür.

Bu tür teknik detaylara dalıp gitmekten pek hoşlanan birisi değilim. Bu nedenden ötürü tanımlamaları hızlıca geçeceğim. İnsan becerilerine en çok ihtiyaç duyacağın alanın iş yaşamın yani bir başka ifadeyle kariyer alanın olduğunu bilmen fazlasıyla yeterlidir.

İnsan becerilerini çözüm odaklı olmak, iletişim kurmak, empati yapmak, sabırlı olmak, toleranslı olmak gibi sıradan başlıklarla ifade edebilirim. Ancak bu tanımlamalar anlatmak istediğimi sınırlayabilir. Bu nedenle daha geniş bir açıdan bakmaya çalışıp sahip olman gereken insan becerilerinden söz edeceğim.

Sosyal olarak iddialı olmak

İlk olarak sosyallik ile başlayalım. Sosyal ortamlarda kendi kendine yetebiliyor musun? Sosyal ortamlarda kolayca ön plana çıkabiliyor musun? Başkalarıyla etkileşim kurma konusunda zorlanıyor musun? Sosyal olarak iddialı bir birey misin?

İlerlemeden önce tüm bu sorulara birer cevap vermeni öneririm. Bu sorulara vereceğin cevaplar sosyallik söz konusu olduğunda sahip olduğun enerji düzeyini ve bu enerjiyi yönetme yaklaşımını belirler. Sosyal olarak iddialı olan kişilerin enerjisi yüksek olur ve bu enerjiyi daha verimli kullanırlar.

Sosyal olarak iddialı birisi değilsen sosyal ortamlarda kolayca kontrolden çıkabilirsin, sürekli başkalarına minnet duyabilir veya ricada bulunabilirsin. Ancak bunlara ek olarak en önemlisi sosyal iddiası olmayan kişilerin hayatında yıpratıcı çok fazla sayıda insan bulunur.

Sosyal olarak iddialı biriysen kendi sınırlarını kolayca çizebilir ve başkalarının bu sınırları ihlal etmesine izin vermezsin. Kendi ihtiyaçlarını belirleyebilir ve bunların peşinden gitmeyi başarabilirsin. Tüm bunlara ek olarak insanlara hayır demeyi başarabilirsin.

Sosyal olarak iddialı olmak için ne yapmalısın? Sosyal enerjini daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışmalısın.

Unutulmaz olmak

Sahip olunması gereken ikinci en önemli insan becerisi unutulmaz olmaktır. Unutulmaz olduğunu düşünüyor musun? İnsanlarda uyandırdığın ilk izlenim oldukça güçlü müdür? İnsanlar seninle ilk kez tanıştıktan sonra ismini hatırlarlar mı?

Hatırlanma konusunda varlıkları güçlü olan insanlar kalıcı bağlantılar ve ilişki kurma konusunda diğerlerine göre çok daha iyidirler. Sahip olunan bu unutulmaz varlık durumu onlara her insanla iletişim konusunda yardımcı olur. Bir insanın varlığı güçlüyse diğer insanları kendine doğru çekmeyi başarabilir.

Hatırlanma konusunda problem yaşayan varlığı zayıf insanlar arkadaş edinme konusunda problem yaşarlar. Sürekli unutuldukları için tanışılan insanlar onların isimlerini hatırlamakta zorluk çekerler. Pek çok sosyal etkileşimde ne yapacaklarını bilemezler.

Unutulmayan ve sürekli hatırlanan güçlü varlığa sahip insanların karşı tarafta oluşturdukları ilk izlenim her zaman kalıcıdır. İlişki ve bağlantı kurma konusunda bu insanların sahip olduğu beceriler her zaman işe yarar. Üstelik bu insanlar diğerlerine göre çok daha hızlı bir biçimde ilişki kurarlar.

Unutulmaz olmak için ne yapmalısın? İlgi çekici olmayı bilmeli ve üzerine çektiğin bu ilgiyi güçlü varlığa sahip olabilmek için kullanmalısın.

İletişimde güçlü olmak

Sahip olunması gereken en önemli insan becerilerinden birisi iletişimde güçlü olmaktır. Sunum yapma konusunda becerikli misin? Birden fazla insana fikrini anlatma konusunda iyi misin? İnsanların önünde konuşmak seni huzursuz ediyor mu?

Bu sorulara vereceğin cevaplar iletişim gücünü ortaya koyar. İletişimde güçlü olan kişiler kendilerini daha iyi ifade edebilirler ve iletmek istedikleri mesajları etkili bir biçimde başkalarına aktarabilirler. Mutlaka sahip olunması gereken insan becerilerinden bana göre en önemlisi iletişimdir.

İletişim konusunda zayıf olan bireyler kendilerini değersiz hissederler. Fikirlerini paylaşmaktan olabildiğince çekinirler. Fikirlerini açıklasalar ve bu fikirler işe yarar olsa bile onları kabul ettirme konusunda sıkıntı yaşarlar. En önemlisi ne kadar çaba gösterirse göstersinler değersiz görülürler.

İletişim konusunda güçlü olan bireyler ise başkalarının önünde konuşma yapma konusunda başarılıdırlar. Bir mesajın nasıl aktarılması gerektiğini iyi bildikleri için çok iyi sunum yaparlar. İletişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları sahip oldukları bu güçlü insan becerisinin bir getirisidir.

İletişimde güçlü olmak için ne yapmalısın? İletişim becerisi geliştirilebilir bir beceridir. Bunun için çaba göstermeli, kendine güvenmeli ve dinleyicinin dikkatini yakalamayı başarabilecek seviyeye gelmelisin.

Sevilebilir olmak

Sevilmek veya sevilebilir olmak önemli bir insan becerisidir. İnsanların dikkatini çekmeyi başarabiliyor musun? Kendini sevilebilir bir insan olarak tanımlayabilir misin? Başkaları tarafından güvenilir biri olarak görülüyor musun?

Sevilebilir olmak güven duymanın bir kaynağıdır. İçten olmak sevilebilir olmanın bir parçasıdır. Her birimiz istisnasız bir biçimde gerçekten kendini gösteren insanlardan hoşlanırız. Sevilebilir olursan insanların senden hoşlanmasını ve seni daha fazla dinlemelerini sağlayabilirsin.

Sevilmeyen birisi fikirlerini başkasına aktarma konusunda sorun yaşar çünkü karşıdaki insanlar onu pek dinlemezler. Çok büyük potansiyellere sahip olduklarını düşünseler bile kendileri gibi davranmaktan oldukça uzaktırlar. Sürekli kendilerini farklı görürler ve bulundukları ortama ait olmadıklarını düşünürler.

Sevilen birisi ise sosyal gruplara sürekli davet edilir ve herkes onunla etkileşim kurmaya çalışır. Kendi fikirlerini anlatma konusunda herhangi bir problem yaşamazlar çünkü her zaman oldukları gibi davranırlar. Samimi ve içten oldukları için diğer insanlar sık sık bu insanların fikirlerine danışırlar.

Sevilebilir olmak için ne yapmalısın? Arkadaş edinme konusunda kendini geliştirmeye çalışmalı ve her zaman içten davranmak için kendini değiştirmelisin.

Anlayışlı olmak

Anlayışlı olmak sahip olması gereken en önemli insan becerilerinden birisidir. İnsanların duygularını çözümleyebiliyor musun? Başkalarının duygularını okuyabiliyor musun? Onları anlayıp onlarla daha iyi şekilde iletişim kurmayı başarabiliyor musun?

İnsanların duygularını okuyabilen insanların en güçlü yanı karşıdaki insanın nasıl düşündüğünü ve hissettiğini anlamaktır. Bu tür insanların duygusal zekası çok daha gelişmiştir. Bu insanlar empati kurma becerisine sahip oldukları için hayatlarında çok daha az problemle karşı karşıya kalırlar.

Anlayışlı olmayan ve duyguları çözümleme konusunda problem yaşayan insanlar empati kuramazlar. Mimikleri fark etme ve beden dilini okuma konusunda her zaman sorun yaşarlar. Bunlara ek olarak sosyal ipuçlarını yakalama konusunda oldukça becerisizdirler.

Anlayışlı olan ve duyguları çözümleme konusunda becerikli olan insanlar hızlı bir biçimde insanları anlayabilir ve onların yaklaşımının ne yönde olduğunu fark ederler. Mimikleri fark etme ve beden dilini okuma konusunda çoğu zaman iyidirler. Bununla birlikte anlayışlı olan insanlar güçlü sezgilere sahiptir.

Anlayışlı olmak için ne yapmalısın? Her insanın güçlü ve zayıf yanlarının farkı olduğu unutmamalısın. Bu konuda yapacağın en iyi şey kendini beden dili ve insan mimiklerini okuma konusunda geliştirmektir.

Etkili bir lider olmak

Liderlik becerisi sahip olunması gereken önemli bir insan becerisidir. Bazı belirsizlik ve ilgisiz durumlardan kurtulmayı düşünüyor musun? Hayatın için bir plan oluşturmayı hiç denedin mi? Seni heyecanlandıran faaliyetlerde bulunmak için can atıyor musun?

Lider olabilmek için bir organizasyonu veya bir şirketi yöneten kişi olmana gerek yoktur. İş hayatında ve sosyal hayatında lider olmayı başarabilirsin. Temel olarak liderlik ilgisizlik, çelişkili duygu durumu ve hedefsizlik ile mücadele edebilme becerisidir.

Liderler öncüdürler ve heyecan yaratmayı başarırlar. Liderler enerjilerini başka insanlar için harcamaya gönüllüdürler. Liderler bulundukları ortamda kimin ne olduğunu bilirler ve onların güvenini kazanarak hareket ederler. Liderler her zaman planlı hareket ederek düşünceleri uygulamaya geçirirler.

Lider olmak için ne yapmalısın? Hayatında yer alan ilgisizlik, çelişkili duygu durumu ve hedefsizlik ile mücadele etmelisin.

Fikirleri öne çıkarmak

Fikirlerini aktarmak veya fikirlerini öne çıkarmak bir insan becerisidir. Ne yapacaksın sorusuna cevap verebiliyor musun? Fikirlerin olduğunda onları kendinden emin bir biçimde karşıdaki kişiye aktarabiliyor musun? Kendinden bahsederek insanları seninle birlikte hareket etmeye ikna edebiliyor musun?

Fikirleri veya düşünceleri öne çıkarma sosyal yaşantında sıkça karşılaşacağın durumlardan birisidir. Herkesin kendine ait bir düşüncesi vardır. Olay ve sonuç farklı olsa bile her kişinin düşüncesi özneldir. Bazı insanlar düşüncelerini başkalarına aktarmayı başararak onları genelleştirmeyi başarabilirler.

Fikirlerini öne çıkarmakta sorun yaşayan insanlar daima endişelidirler. Başarılarını dile getirmekten hoşlanmazlar ve başarılarını küçük görürler. Konuşmaktan çekindikleri için pek çok fırsatı geri teperek başarıdan uzaklaşırlar.

Fikirlerini aktarmayı başaran kişiler ise fikirlerinin başkaları tarafından kabul edilmesini sağlarlar. Kendilerini ifade etme konusunda zorluk yaşamazlar ve her fırsatta başarılarını bir başka başarı için basamak olarak kullanırlar. Konuşmaktan çekinmezler ve fırsatların peşinden giderler.

Fikirlerini öne çıkarmak için ne yapmalısın? Önce kendini ele geçirmelisin. Değerleri olduğunu ve başarıya ulaşabileceğini kabul ederek hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

Üretken olmak

Üretken veya verimli olmak sahip olunması gereken insan becerilerinden birisidir. Hedeflerini yerine getirmek için fırsat teptiğini düşünüyor musun? Hayatta ilerlemek için bir denge kurduğuna inanıyor musun? Bir işi yaparken üretken olup verimliliği ön plana çıkarmayı düşünüyor musun?

İletişim, kendine güven ve sevilebilirlik gibi pek çok beceriyi üretkenlik takip eder. Kararlı olma, takibi sürdürme, dikkat dağınıklığı ile mücadele etme, motivasyonu güçlendirme ve zaman yönetimi konusunda becerikli olma gibi durumların her birisi üretkenliğin parçasıdır. Üretkenlik kazanç demektir.

Üretken olmayı başaramazsan insan becerilerini kullanarak başarılı olma konusunda çok büyük sıkıntı yaşarsın. Duygusal zeka ve diğer zeka türlerinden ne kadar yardım alırsan al hiçbir zaman ortaya konulması gereken çabayı gösteremezsin. Bu nedenle üretken olmayı başarmalısın.

Üretken olmak için ne yapmalısın? Becerilerini öne çıkaracak olan en doğru yolu keşfetmeli ve becerilerini bir bütün olarak düşünmelisin.

Umarım bu bilgiler önemli insan becerileri konusunda sana yardımcı olmuştur. Eklemek istediğin bir şeyler varsa hemen yorum yapabilir veya önerilerimi beğendiysen yazımı arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

Paylaşmaya ne dersin?
Kaan Karadeniz
Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist, astrolog veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri onlarla buluşturmaktır.

4 Comments

 1. Rastgele az önce rastladım yazılarınıza ve gerçekten fikrimi belirtmeden geçmek istemedim. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Ben de bir blog yazarıyım ve yazılarınızı çok kaliteli bulduğumu belirtmek istedim. Başarılarınızın devamını dilerim 🙂

  • Merhaba,

   Çok teşekkür ederim. İyi dilediğiniz ve iyi niyetiniz ile beni gerçekten çok memnun ettiniz. Ben de size başarılar diliyorum. Umarım blog yazarlığında istediğiniz noktaya gelmeyi başarabilirsiniz. 🙂

 2. Yazı çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Bunun yanında, sahip olunması gereken özelliklerin nasıl kazanılabileceği kısmına daha çok ağırlık verilmesi gerektiği görüşündeyim.

  • Merhaba ilalmeraz,

   Değerli yorumun için çok teşekkür ederim. Hepsinden zamanla söz etmeye çalışacağım. Yazının çok fazla uzun olması biraz dikkat dağıtıcı olabildiği için hepsini bir arada paylaşmak istemedim. Takipte kalırsan çok daha fazlasını öğrenebilirsin.

   Sağlıcakla kal, hayat boyu başarılar dilerim.

Yorum yapıp katkı sağla...