Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki 15+ farklılık

B

Başarılı olacağınıza inanıyor musunuz? Bu soruya cevap vermeden önce başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkları okuyun. Başarılı insanların en büyük avantajları sahip oldukları kavramsal yetenekler ve duygusal kabiliyetleri uzun vadede en verimli biçimde kullanabilme konusunda becerikli olmalıdır. Başarılı insanlar ve diğerleri arasındaki farklılıklar bu nedenle ortaya çıkar. Bu farklılıkları meydana getiren unsurlar ise tek başına dile getirildiğinde oldukça küçüktür. Ancak bu “küçük unsurlar” insanlar arasında “büyük farklılık” oluşmasına neden olmaktadır.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koymak için belirli unsurları bir araya getirmeyi uygun gördüm. Aşağıda yer alan unsurların büyük bir kısmı davranışlardan, alışkanlıklardan ve düşüncelerden meydana gelmektedir. Başarılı insanların sahip oldukları alışkanlıklar onların en büyük güçleri durumundadır. Davranışlarıyla diğer insanlardan daha farklı hareket ederler ve ömürleri boyunca elde ettikleri başarıların temellerini bu şekilde oluştururlar.

Başarılı ve Başarısız İnsanlar: Farklılıklar

Başarılı insanların farklılıklarına kapsamlı bir biçimde değinmeden önce bunları kısa cümlelerle özetlemek istiyorum. Eğer yazının tamamını okumak istemiyorsanız alt başlıkların birer cümlelik özetleri size yardımcı olacaktır.

Başarılı insanlar diğer insanlara göre zamanlarını daha iyi kullanırlar. Kendileri için güvenli gördükleri alandan dışarı daha sık çıkarlar. Belirledikleri hedefler ve amaçlar doğrultusunda ilerlemeye özen gösterirler. Düzenli olarak kendilerini geliştirmeye özen gösterirler. Gerçekçi bir zihin yapısına sahiptirler.

Başarılı insanlar hataları kabul ederler ve hatalardan ders çıkarmaya çalışırlar. Doğru zamanın gelmesini beklemezler fırsatçı yani optimist davranırlar. Yaşam boyu öğrenmeye değer verirler. Okumak onların en iyi alışkanlıklarından birisidir. Başarılı insanlar sorumluluk almayı bilirler.

Başarılı insanlar başarısız insanların aksine çok çalışırlar. Hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine inanırlar. Eleştirilere açıktırlar. Fikirleri ve yeni düşünceleri konuşmayı severler. Başarılı insanlar diğerlerinin aksine anlık sonuçlarla değil uzun vadede fayda sağlayacak sonuçlarla ilgilenirler. En önemlisi başarılı insanlar hayır demekten çekinmezler.

Zamanın Kıymetini Bilmek

Başarılı olmak istiyorsanız zaman yönetimi kritik öneme sahiptir. Geçiştirilemez ve göz ardı edilemez. Hiç kimsenin dünya üzerinde sonsuz zamanı yoktur. Başarılı insanlar bu gerçeğin bilincindedir. Bu nedenle daima bir çalışma planına sahip olurlar. Bu plana sadık kalırlar. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Vakitlerinin haybeye tüketilmesinden hoşlanmazlar ve buna neden olacak unsurlardan kısa sürede uzaklaşırlar.

Başarılı insanlar kendilerine fayda sağlamayacak etkinliklerden ve gerekirse insanlardan uzaklaşırlar. Onlar için zaman en kıymetli hazinedir. Bu hazineye sahip çıkabilmek için çaba gösterirler. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en önemli farklılık zaman yönetimini ciddiye almalarıdır.

Rahatlık Alanından Çıkmak

Başarılı insanlar başarıya ulaşmak için gerek gördüklerinde kabuklarından çıkarlar. Onlar için kendi güvenli bölgeleri veya konfor bölgeleri önemli olsa bile gerektiğinde bunu terk ederler. Başarılı olmak isteyen insanlar, kendi oluşturdukları konfor bölgelerine zıt hareket etme riskini göze alırlar. Aldıkları bu risk hayatlarında mükemmel sayılabilecek değişikliklerin yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Sürekli olarak kendi kabuğunuza çekilmeniz başarınızın önünde en büyük engellerden birisidir. Eğer ciddi anlamda şaşırtıcı şeyler yapmak ve bu sayede başarıya ulaşmak istiyorsanız oluşturduğunuz konfor bölgesinin dışarısına çıkmalısınız. Verimlilik, üretkenlik ve etkinlik göstererek başarıya ulaşmak istiyorsanız bir adım dahi konfor bölgenizin dışına çıkmayı göze almalısınız.

Başarılı insanların başarısız insanlara göre daha fazla risk alma eğiliminde olurlar. Başarısız insanlar kendi kabuklarında kalmaya özen gösterseler bile başarılı insanların bunun doğru olmadığının bilincindedirler.

Hedeflerin Peşinden Gitmek

Hayatları boyunca başarıya ulaşma konusunda zorluk çeken kişilerin en büyük hatalarından birisi amaç ve hedef belirlemeden yola çıkmaktır. Bir hedefleri ve amaçları olmadıkları için elde edecek bir şeylerin olup olmadığının farkında olmadan hareket ederler.

Başarılı insanlar bunun aksine daima bir amaca ve hedefe sahiptirler. Başarılı insanlar bu hedeflere sadık kalırlar ve bunları yerine getirmek için çaba gösterirler. Onların daima bir odak noktası bulunmaktadır. Rastgele hareket etmezler. Amaçları ve hedefleri doğrultusunda hareket ederler. Başarılı insanlar ve diğerleri arasındaki farklılıklar açısından en dikkat çekici olanlardan birisi budur.

Kendisi Geliştirmek

Başarılı insanlar düzenli olarak kişiliklerini, yeteneklerini, kabiliyetlerini ve davranışlarını geliştirmeye çalışırlar. Değişimin gerekliliği konusunda bilgi sahibidirler. İhtiyaç duyulduğunda kendilerini geliştirmekten çekinmezler. Oluşan durumlara göre maksimum verim ve etkinlik gösterebilmek için kendilerini geliştirirler.

https://www.grisayfalar.com/insan-kendini-nasil-gelistirir/

Başarılı insanlar başarısız insanlara göre değişimi ıskalamazlar. Herhangi bir alanda gelişim ve değişim gerekiyorsa bunu çekinmeden yerine getirirler. Başarılı ve başarısız insanlar açısından bakılacak olursa gelişimi kovalamaları dikkat çekici bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

Pozitif Olmak

Başarılı insanların duyguları güçlüdür. Başarılı insanlar pozitif olmaya özen gösterirler. Her ne kadar duygusal yaklaşımların etkisinde kalabilecek yapıda olsalar dahi gerçekçi davranmak onlar açısından önemli bir niteliktir. Pozitif yaklaşımları yerinde değerlendirerek bir ivme yakalamaya çalışırlar. Yakaladıkları bu ivmeyi ise başarıya giden yolda bir araç olarak kullanırlar.

Depresyonda olmak, negatif düşünmek, motivasyondan uzak olmak ve endişeli düşüncelere sahip olmak onlar için uzak durulması gereken unsurların başında gelir. Başarılı insanlar için her ne kadar duygularla hareket etmek ve pozitif olmak bir ivme yakalanması anlamına gelse bile gerçekçi olmaktan uzaklaşmak son derece yanlıştır.

“Eğer başarılı olmak istiyorsan, bir kurala saygı duymak zorundasın: Asla kendine yalan söyleme.”

(Sözün Sahibi: Paulo Coelho)

Okuma Alışkanlığına Sahip Olmak

Başarılı ve başarısız insanların ortak yönlerinden birisi kendilerine ayıracakları boş vakitlerinin olmasıdır. Değişen durum ise bu boş vakti değerlendirme konusunda yaşanacak farklılıklardır.

Okuma alışkanlığının faydaları nelerdir?

Başarısız insanlar veya diğerleri günlük olarak vakitlerinin bir kısmını televizyon izlemeye veya bilgisayar başında vakit geçirmeye ayırırlar. Onlar bu vakti öğrenmeye değil eğlenmeye ayırırlar. Başarılı insanlar ise boş vakitlerini öğrenme odaklı alışkanlıklara ayırırlar. Okuma alışkanlığı bunların başında gelmektedir.

https://www.grisayfalar.com/okuma-aliskanligi-nasil-gelistirilir/

Başarılı insanlar okudukça öğrenirler. Öğrendikçe kendilerini geliştirirler. Okumak onlar için bir külfet değildir. Okumak onlar için eğlence, eğitim ve öğrenmedir. Gün içerisinde mutlaka birkaç sayfa dahi olsa kitap okumaya özen gösterirler. Başarılı insanları diğerlerinden farklı kılan en önemli alışkanlıklardan birisi budur.

Hatalardan Ders Çıkartmak

Başarılı insanlar hata yapmaktan çekinmezler. Hatalarını fırsata dönüştürürler. Optimist yaklaşırlar ve hatalarını bir tür öğrenme yöntemi olarak görürler. Başarıya giden yolda atılan her adımın kusursuz olması gerekmez. Önemli olan atılan adımların etkin ve verimli olmasıdır. Hatalar içerseler bile bu hataları düzelterek ilerlemek onlar için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkların başında gelen hataları kabul etmek ve hatalardan ders çıkarmak çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak başarılı insanlar hatalardan ders çıkarmaya çalıştıkları kadar bunları tekrar etmemeye özen gösterirler.

Fırsatçı Davranmak

Birçok insan harekete geçmek için doğru zamanın gelmesini bekler. Başarılı insanlar bu insanlar arasında yer almazlar. Onlar doğru zamanın gelmesini beklemek yerine zamanlamayı doğru yapmaya çalışırlar. Kısacası, başarılı insanlar adım atmak için doğru zamanı kendileri oluştururlar.

Doğru zamanı beklemek demek vakit kaybının yaşanması, potansiyel sonuçların kaçırılması ve bazen istenilen ivmenin yakalanamaması anlamına gelmektedir. Uygulanabilir bir plan ortaya koymak, hızlı ve doğru karar almak ise başarılı insanların yaptıkları şeydir.

Başarılı ve başarısız insanlar arasında fırsatçılık anlamında farklılıklar bulunmaktadır. Başarılı insanlar beklemezler, zamanın akıp gitmesini beklemek yerine uygulanabilir bir planla hızlı ve doğru bir biçimde yola çıkarlar.

Sorumluluk Sahibi Olmak

Başarılı insanlar bir yola çıktıları zaman yolculuğun kaderinin büyük bir ölçüde kendi ellerinde olduklarını bilirler. Başarılı olmak uğruna önlerine çıkan engellerden şikayetçi olmazlar. Sorumluluk alırlar ve önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırlar. Başarılı insanlar bahaneler üretmezler. Yollarına devam etmeye özen gösterirler.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılık açısından bahane üretmek ve vazgeçmek üzerinde düşünülmesi gereken önemli davranışlardır. Başarılı insanlar hedeflerine bağlı kalırlar. Onları elde etmek için her yolu denerler ve tam anlamıyla mümkün olmadıklarına inandıklarında ondan geçerler. Başarıya ulaşamayan insanlar ise önlerine çıkan ilk engelde bir bahane üreterek peşinden gittikleri hedeften uzaklaşırlar.

Çok Çalışmak

Tembel olup aynı zamanda başarılı olan birini duydunuz mu? Ben duymadım. Böyle bir şey mümkün mü? Sanmıyorum. Başarılı olmak çok çalışmak ile doğrudan ilişkilidir. Başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Çok çalıştığınız kadar zamanlamayı iyi ayarlamalısınız. Erken kalkıp çalışmalara erkenden başlamalısınız.

Başarıya ulaşamayan insanların en büyük sorunu tembelliktir. Belirli bir miktar çalıştıktan sonra başarılı ulaşacaklarını düşünürler. Başarılı insanlar çok çalışmaya özen gösterirler. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük farklılıklardan birisi budur.

Kendine İnanmak ve Güvenmek

Başarılar kolayca elde edilmez. Eğer büyük başarılar elde etmek istiyorsanız kendinize inanmalısınız. Başarılı insanlar kendilerine inanmakla kalmazlar aynı zamanda görüşlerine güvenilirler. Görüşleri olmadan başarılı insanlar takip ettikleri yolun doğruluğundan emin olmazlar. Bu nedenle ne olursa olsun güvendikleri bir görüşleri vardır.

Başarılı olmak isteyenler kendilerine olan güvenlerini sorgulamak durumundadırlar. Önce bir şeyi gerçekleştireceğinize inanmalı ve ardından onu gerçekleştirmek için çok çalışmalısınız. İşte başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerden birisi budur.

Eleştiriye Açık Olmak

İnsanlar eleştirilerden pek hoşlanmazlar. Eleştirileri olumlu ve olumsuz olarak ayırmak yerine başarılı insanlar onları yapıcı ve yıkıcı olarak ayırırlar. Yapıcı eleştirileri kabul ederler ve bu eleştiriler sayesinde kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Başarılı insanlar eleştirilere açık insanlardır.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılık açısından eleştiriler önemli bir yere sahiptir. Başarılı olamayan insanlar genelde başarılara kapalı olurlar. Kendilerini doğruya doğru yönlendirme konusunda sıkıntı yaşarlar ve dolayısıyla başarılı olamazlar. Başarılı insanlar ise eleştirileri fırsata dönüştürürler.

Fikirleri Konuşmak ve Tartışmak

Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli niteliklerinden birisi fikirler üzerine konuşmayı sevmeleridir. Diğer birçok insan vakitlerini kendilerine fayda sağlamayacak çeşitli konularda konuşmaya ayırırken başarılı insanlar fikirler, düşünceler ve yenilikler üzerine konuşmaya özen gösterirler.

Başarılı olmak istiyorsanız bunu siz de gerçekleştirmelisiniz. Size fayda sağlamayacak konular üzerine konuşmayı bırakmalı, size fayda sağlayacak ve başarıya giden yolda size destek olacak şeyler hakkında konuşmaya başlamalısınız.

Uzun Vadeli Sonuçlara Odaklanmak

Hepimiz bir şeyler kazanmaktan hoşlanırız. Ancak hepimizin kazanma arzusu farklıdır. Birçoğumuz anlık sonuçlarla mutlu olurken, birçoğumuz uzun vadede elde edilecek sonuçlardan memnuniyet duyarız. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki fark tam olarak budur.

Sıradan insanlar anlık sonuçlardan mutlu olurlar ve anlık sonuçların peşinde koşarlar. Anlık sonuçların getirisi de anlık olur. Geçici mutluluktur. Kalıcı olmadığı için tekrar elde edilmesi gerekir. Uzun vadede elde edilecek sonuçların getirisi ise daha kalıcıdır. Sonsuza dek etki göstermeyebilirler ama yeni hedefler belirleme ve yeni planlar yapma konusunda başarılı insanlara fırsatlar sunarlar.

Hayır Diyebilmek

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en önemli farklılıklardan birisi de olaylara yaklaşımlarıdır. Başarılı insanlar kendilerine sunulan önerilere, tekliflere veya bunun gibi şeylere hayır diyebilirler. Başarısız insanlar ise hayır demekten korkarlar. Hayır demek onlara göre başarısızlık veya becerisizlik anlamına gelir. Ancak gerçek olan bu değildir.

Hayır demek bazen başarının anahtarı rolündedir. Bir şeylere hayır diyebilmelisiniz. Bir şeylere hayır demek her zaman kötü sonuçlar elde edeceğiniz anlamına gelmez. Hayır demek çoğu zaman daha iyi fırsatların oluşması için bir gerekliliktir.

Başkalarının Başarısını Sağlamak

Başarılı insanlar öyle ya da böyle başkalarının başarısı için çaba göstermekten çekinmezler. Onlar için destek olunan birinin başarılı olmasında pay sahibi olmak mutluluktur. Başarılı insanlar kendi hedefleri için uğraşırken aynı hedef için uğraşan diğer kişilere saygı duyarak hareket etme eğilimindedirler.

Başarısız insanlar için durum biraz daha farklıdır çünkü başarısız insanlar başkalarının başarısını çekemezler. Onlar için birisine destek olmak bir yana birisine köstek olmak daha mutluluk verici bir durumdur. Başarısız insanlar aynı hedef için çaba gösteren kişileri yolun dışına itmek için fırsat kollarlar.

Değişimi Benimsemek

Başarılı insanlar değişimin kaçınılmaz olduğunun bilincindedirler. Onlar için değişmek gerekliyse değişimi kabullenmek ve değişim için harekete geçmek bir zorunluluktur. Bu tür insanlar değişmesi gereken yönlerinin değiştikten sonra kendileri için daha faydalı olacağına inanırlar.

Başarılı insanlar bir konuya takılıp kalan ve istediğini elde edene kadar hiçbir şekilde ilerlemeyen kişilerdir. Başarısız insanlar değişime ayak uydurmaya çalışmazlar çünkü değişim sinyalini görmezden gelirler. Ne yaparlarsa yapsınlar aynı noktada kalmaya mahkum olan bu insanlar değişime inanmadıkları için her zaman kaybeden tarafta olurlar.

Öğrenmeye Aç Olmak

Başarılı insanlar öğrenmenin bir sonunun olmadığını bilirler. Onlar için her zaman öğrenecek yeni bir şeyler vardır. Bilgi sonsuzdur, bu sonsuzluktan faydalanmak ve daima orada olmak gerekir. Başarılı insanlar öğrendikçe paylaşırlar, paylaştıkça öğrenirler.

Başarısız insanlar her şeyi bildiklerini düşünürler. Başarısız insanlar için öğrenecek bir şey yoktur ama öğretilecek çok şey vardır. Her şeyin en iyisini onlar bilir, her şeyin en iyisini onlar yaparlar. Başarısız insanlar kendilerine göre yaşadıkları yüzyılın bilgesi konumundadırlar.

Başkalarına Saygı Duymak

Başarılı insanlar başkalarına saygı duyarak yaşamayı prensip haline dönüştürmüşlerdir. Daha önce belirttiğim gibi başkalarının başarılarını kıskanmak ve yermek yerine onları övmeye eğilimlidirler. Başarılı insanlar, başkalarına saygı duydukça kendilerine saygı duyulacağının farkındadırlar.

Başarısız insanlar ise tam tersi başkalarına saygı duymaktan hoşlanmazlar. Başkalarına saygı duymak onlar için başarısızlık ve rekabette mağlubiyeti kaybetmek demektir. Hayatındaki en önemli hedefe ulaşmayı başarmış bir kişiyi dahi hiçbir gerekçe göstermeden eleştirebilirler.

Başarılı ve Başarısız İnsanlar: Alışkanlıklar

Başarılı ve başarısız insanlar arasında alışkanlıklar açısından da farklılıklar bulunur. Yazının daha önceki alt başlıklarından birinde başarılı insanların okuma alışkanlığına sahip olduklarını belirtmiştim ama bundan çok daha fazlası vardır. Genel olarak başarılı insanlar aşağıdaki alışkanlıklara sahiptirler:

 • Gelişim süreçlerini takip altında tutmaya özen gösterirler.
 • Doğru insanlarla vakit geçirirler.
 • Hayatlarını dengeli bir biçimde yaşarlar ve aşırıya kaçmaktan hoşlanmazlar.
 • Memnuniyet içerisinde çalışırlar ve bulundukları durumu hayıflanarak karşılamazlar.
 • Risk alınması gerekiyorsa alırlar, risk almaktan kaçınmazlar.
 • Problemleri çözmek için sorumluluk alırlar ve problem çözmede başarılıdırlar.
 • Her ne olursa olsun mütevazi kalmaya özen gösterirler.
 • Affederek yaşarlar, kin tutmaktan veya kin beslemekten hoşlanmazlar.

Başarısız insanlar ise yukarıda yer alan alışkanlıkların tam tersine sahiptirler. Onlar için faydalı alışkanlıklar onların gururunu okşayan cinsten alışkanlıklardır. Genel olarak başarısız insanlar aşağıdaki alışkanlıklara sahiptirler:

 • Daima düşünmeden hareket etme eğilimindedirler.
 • Dinlemekten değil her zaman konuşmaktan hoşlanırlar.
 • Her zaman olumsuz olma eğilimde olurlar ve olumsuz ifadelerle yaşarlar.
 • Kıskançlık, kin ve garez ruhlarını besleyen en önemli hislerdir.
 • Zora gelemezler, en kısa yoldan işi bitirmek ve yol uzun ise kaçmaktan hoşlanırlar.
 • Başkalarını suçlamaktan çekinmezler, her zaman hatayı başkalarında bulurlar.
 • Stresli, sinirli ve somurtkan olurlar ve bunda hiçbir sakınca görmezler.
 • Herkesi yönetebilme hakkına sahipmiş gibi hareket ederler ve bunun doğuştan gelen bir meziyet olduğuna inanırlar.

Başarılı insanlar ve başarısız insanlar arasında daha nice farklı yaklaşımlar, alışkanlıklar, davranışlar ve düşünceler bulunur. Burada sözünü ettiklerim sadece bunlardan birkaçıdır. Başarıyı elde etmek için zaman ve sabır gerekir. Çok çalışmak önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Başarıya ulaşmak için verimli olmak, zamanı doğru kullanmak, kararlı adımlar atabilmek ve özellikle başarısız insanların sahip olduğu alışkanlıklardan uzak durmak gerekir.

Yazar Hakkında

Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri insanlarla buluşturmaktır.

Yorum yap

Yorum yapıp katkı sağla...