Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki 15 fark

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koymak çok zor değildir. Bunların büyük bir kısmı davranışlardan, alışkanlıklardan ve düşüncelerden meydana gelir. Başarılı insanların sahip oldukları alışkanlıklar onların en büyük güçleri durumundadır.

Başarılı olacağınıza inanıyor musun? Başarılı insanların en büyük avantajları sahip oldukları kavramsal yetenekler ve duygusal kabiliyetleri uzun vadede en verimli biçimde kullanabilme konusunda becerikli olmalıdır. Başarılı insanlar ve diğerleri arasındaki farklılıklar bu nedenle ortaya çıkarlar.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koymak çok zor değildir. Bunların büyük bir kısmı davranışlardan, alışkanlıklardan ve düşüncelerden meydana gelir. Başarılı insanların sahip oldukları alışkanlıklar onların en büyük güçleri durumundadır.

Zamanın kıymetini bilmek

Başarılı olmak istiyorsa zaman yönetimi kritik öneme sahiptir. Geçiştirilemez ve göz ardı edilemez. Hiç kimsenin dünya üzerinde sonsuz zamanı yoktur. Başarılı insanlar bu gerçeğin bilincindedir. Bu nedenle daima bir çalışma planına sahip olurlar. Bu plana sadık kalırlar.

Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Vakitlerinin haybeye tüketilmesinden hoşlanmazlar ve buna neden olacak unsurlardan kısa sürede uzaklaşırlar. Başarılı insanlar kendilerine fayda sağlamayacak etkinliklerden ve gerekirse insanlardan uzaklaşırlar. Onlar için zaman en kıymetli hazinedir.

Rahatlık alanından çıkmak

Başarılı insanlar başarıya ulaşmak için gerek gördüklerinde kabuklarından çıkarlar. Onlar için kendi güvenli bölgeleri veya konfor bölgeleri önemli olsa bile gerektiğinde bunu terk ederler. Başarılı olmak isteyen insanlar, kendi oluşturdukları konfor bölgelerine zıt hareket etme riskini göze alırlar.

Aldıkları bu risk hayatlarında mükemmel sayılabilecek değişikliklerin yaşanmasına sebebiyet verebilir. Sürekli olarak kendi kabuğuna çekilmen başarının önünde en büyük engellerden birisidir. Eğer ciddi anlamda şaşırtıcı şeyler yapmak istiyorsan oluşturduğunuz konfor bölgesinin dışarısına çıkmalısın.

Verimlilik, üretkenlik ve etkinlik göstererek başarıya ulaşmak istiyorsan bir adım dahi olsa konfor bölgenin dışına çıkmayı göze almalısın. Başarılı insanlar başarısız insanlara göre daha fazla risk alma eğiliminde olurlar. Başarısız insanlar ise kendi kabuklarında kalmaya özen gösterirler.

Hedeflerin peşinden gitmek

Hayatları boyunca başarıya ulaşma konusunda zorluk çeken kişilerin en büyük hatalarından birisi amaç ve hedef belirlemeden yola çıkmaktır. Bir hedefleri ve amaçları olmadıkları için elde edecek bir şeylerin olup olmadığının farkında olmadan hareket ederler.

Başarılı insanlar bunun aksine daima bir amaca ve hedefe sahiptirler. Başarılı insanlar bu hedeflere sadık kalırlar ve bunları yerine getirmek için çaba gösterirler. Onların daima bir odak noktası bulunur. Rastgele hareket etmezler. Amaçları ve hedefleri doğrultusunda hareket ederler.

Kendini geliştirmek

Başarılı insanlar düzenli olarak kişiliklerini, yeteneklerini, kabiliyetlerini ve davranışlarını geliştirmeye çalışırlar. Değişimin gerekliliği konusunda bilgi sahibidirler. İhtiyaç duyulduğunda kendilerini geliştirmekten çekinmezler. Oluşan durumlara göre maksimum etkinlik gösterebilmek için kendilerini geliştirirler.

Başarılı insanlar başarısız insanlara göre değişimi ıskalamazlar. Herhangi bir alanda gelişim ve değişim gerekiyorsa bunu çekinmeden yerine getirirler. Başarılı ve başarısız insanlar açısından bakılacak olursa gelişimi kovalamaları dikkat çekici bir yaklaşım anlamına gelir.

Pozitif olmak

Başarılı insanların duyguları güçlüdür. Başarılı insanlar pozitif olmaya özen gösterirler. Her ne kadar duygusal yaklaşımların etkisinde kalabilecek yapıda olsalar dahi gerçekçi davranmak onlar açısından önemli bir niteliktir. Pozitif yaklaşımları yerinde değerlendirerek bir ivme yakalamaya çalışırlar.

Depresyonda olmak, olumsuz düşünmek, motivasyondan uzak olmak ve endişeli olmak onlar için uzak durulması gereken unsurların başında gelir. Başarılı insanlar için her ne kadar duygularla hareket etmek ve pozitif olmak bir ivme yakalanması anlamına gelse bile gerçekçi olmaktan uzaklaşmak son derece yanlıştır.

Okuma alışkanlığına sahip olmak

Başarılı ve başarısız insanların ortak yönlerinden birisi kendilerine ayıracakları boş vakitlerinin olmasıdır. Değişen durum ise bu boş vakti değerlendirme konusunda yaşanacak farklılıklardır. Başarısız insanlar veya diğerleri günlük olarak vakitlerinin bir kısmını televizyon izlemeye veya bilgisayar başında vakit geçirmeye ayırırlar.

Onlar bu vakti öğrenmeye değil eğlenmeye ayırırlar. Başarılı insanlar ise boş vakitlerini öğrenme odaklı alışkanlıklara ayırırlar. Okuma alışkanlığı bunların başında gelir. Başarılı insanlar okudukça öğrenirler. Öğrendikçe kendilerini geliştirirler. Okumak onlar için eğlence, eğitim ve öğrenmedir.

Hatalardan ders çıkartmak

Başarılı insanlar hata yapmaktan çekinmezler. Hatalarını fırsata dönüştürürler. Optimist yaklaşırlar ve hatalarını bir tür öğrenme yöntemi olarak görürler. Başarıya giden yolda atılan her adımın kusursuz olması gerekmez. Önemli olan atılan adımların etkin ve verimli olmasıdır.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkların başında gelen hataları kabul etmek ve hatalardan ders çıkarmak çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak başarılı insanlar hatalardan ders çıkarmaya çalıştıkları kadar bunları tekrar etmemeye özen gösterirler.

Fırsatçı davranmak

Birçok insan harekete geçmek için doğru zamanın gelmesini bekler. Başarılı insanlar bu insanlar arasında yer almazlar. Onlar doğru zamanın gelmesini beklemek yerine zamanlamayı doğru yapmaya çalışırlar. Kısacası, başarılı insanlar adım atmak için doğru zamanı kendileri oluştururlar.

Doğru zamanı beklemek demek vakit kaybının yaşanması, potansiyel sonuçların kaçırılması ve bazen istenilen ivmenin yakalanamaması anlamına gelir. Uygulanabilir bir plan ortaya koymak, hızlı ve doğru karar almak ise başarılı insanların yaptıkları şeydir.

Sorumluluk sahibi olmak

Başarılı insanlar bir yola çıktıları zaman yolculuğun kaderinin büyük bir ölçüde kendi ellerinde olduklarını bilirler. Başarılı olmak uğruna önlerine çıkan engellerden şikayetçi olmazlar. Sorumluluk alırlar ve önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırlar. Başarılı insanlar bahaneler üretmezler. Yollarına devam etmeye özen gösterirler.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılık açısından bahane üretmek ve vazgeçmek üzerinde düşünülmesi gereken önemli davranışlardır. Başarılı insanlar hedeflerine bağlı kalırlar. Onları elde etmek için her yolu denerler ve tam anlamıyla mümkün olmadıklarına inandıklarında ondan geçerler.

Çok çalışmak

Tembel olup aynı zamanda başarılı olan birini duydun mu? Ben duymadım. Böyle bir şey mümkün mü? Sanmıyorum. Başarılı olmak, çok çalışmak ile doğrudan ilişkilidir. Başarılı olmak istiyorsan çok çalışmalısın. Çok çalıştığın kadar zamanlamayı iyi ayarlamalısın. Erken kalkıp çalışmalara erkenden başlamalısın.

Başarıya ulaşamayan insanların en büyük sorunu tembelliktir. Belirli bir miktar çalıştıktan sonra başarılı ulaşacaklarını düşünürler. Başarılı insanlar çok çalışmaya özen gösterirler. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük farklılıklardan birisi budur.

Kendine inanmak ve güvenmek

Başarılar kolayca elde edilmez. Eğer büyük başarılar elde etmek istiyorsan kendine inanmalısın. Başarılı insanlar kendilerine inanmakla kalmazlar aynı zamanda görüşlerine güvenilirler. Görüşleri olmadan takip ettikleri yolun doğruluğundan emin olmazlar. Bu nedenle ne olursa olsun güvendikleri bir görüşleri vardır.

Başarılı olmak isteyenler kendilerine olan güvenlerini sorgulamak durumundadırlar. Önce bir şeyi gerçekleştireceğine inanmalı ve ardından onu gerçekleştirmek için çok çalışmalısın. İşte başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerden birisi budur.

Eleştiriye açık olmak

İnsanlar eleştirilerden pek hoşlanmazlar. Eleştirileri olumlu ve olumsuz olarak ayırmak yerine başarılı insanlar onları yapıcı ve yıkıcı olarak ayırırlar. Yapıcı eleştirileri kabul ederler ve bu eleştiriler sayesinde kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Başarılı insanlar eleştirilere açık insanlardır.

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılık açısından eleştiriler önemli bir yere sahiptir. Başarılı olamayan insanlar genelde başarılara kapalı olurlar. Kendilerini doğruya doğru yönlendirme konusunda sıkıntı yaşarlar ve dolayısıyla başarılı olamazlar. Başarılı insanlar ise eleştirileri fırsata dönüştürürler.

Fikirleri konuşmak ve tartışmak

Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli niteliklerinden birisi fikirler üzerine konuşmayı sevmeleridir. Diğer birçok insan vakitlerini kendilerine fayda sağlamayacak çeşitli konularda konuşmaya ayırırken başarılı insanlar fikirler, düşünceler ve yenilikler üzerine konuşmaya özen gösterirler.

Başarılı olmak istiyorsan bunu sen de gerçekleştirmelisin. Sana fayda sağlamayacak konular üzerine konuşmayı bırakmalı, sana fayda sağlayacak ve başarıya giden yolda sana destek olacak şeyler hakkında konuşmaya başlamalısın. Bu sayede başarılı olan insanlar kafilesine katılabilirsin.

Uzun vadeli sonuçlara odaklanmak

Hepimiz bir şeyler kazanmaktan hoşlanırız. Ancak hepimizin kazanma arzusu farklıdır. Birçoğumuz anlık sonuçlarla mutlu olurken, birçoğumuz uzun vadede elde edilecek sonuçlardan memnuniyet duyarız. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki fark tam olarak budur.

Sıradan insanlar anlık sonuçlardan mutlu olurlar ve onların peşinde koşarlar. Anlık sonuçların getirisi de anlık olur. Geçici mutluluktur. Kalıcı olmadığı için tekrar elde edilmesi gerekir. Uzun vadede elde edilecek sonuçların getirisi ise daha kalıcıdır. Sonsuza dek etki göstermeyebilirler ama başarılı insanlara fırsatlar sunarlar.

Hayır diyebilmek

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en önemli farklılıklardan birisi de olaylara yaklaşımlarıdır. Başarılı insanlar kendilerine sunulan önerilere, tekliflere veya bunun gibi şeylere hayır diyebilirler. Başarısız insanlar ise hayır demekten korkarlar. Hayır demek onlara göre başarısızlık veya becerisizlik anlamına gelir.

Fakat gerçek olan bu değildir. Hayır demek bazen başarının anahtarıdır. Bir şeylere hayır diyebilmelisin. Bir şeylere hayır demek her zaman kötü sonuçlar elde edeceğin anlamına gelmez. Hayır demek çoğu zaman daha iyi fırsatların oluşması için bir gerekliliktir.

Başkalarının başarısını sağlamak

Başarılı insanlar öyle ya da böyle başkalarının başarısı için çaba göstermekten çekinmezler. Onlar için destek olunan birinin başarılı olmasında pay sahibi olmak mutluluktur. Başarılı insanlar kendi hedefleri için uğraşırken aynı hedef için uğraşan diğer kişilere saygı duyarak hareket etme eğilimindedirler.

Başarısız insanlar için durum biraz daha farklıdır çünkü başarısız insanlar başkalarının başarısını çekemezler. Onlar için birisine destek olmak bir yana birisine köstek olmak daha mutluluk verici bir durumdur. Başarısız insanlar aynı hedef için çaba gösteren kişileri yolun dışına itmek için fırsat kollarlar.

Değişimi benimsemek

Başarılı insanlar değişimin kaçınılmaz olduğunun bilincindedirler. Onlar için değişmek gerekliyse değişimi kabullenmek ve değişim için harekete geçmek bir zorunluluktur. Bu tür insanlar değişmesi gereken yönlerinin değiştikten sonra kendileri için daha faydalı olacağına inanırlar.

Başarılı insanlar bir konuya takılıp kalan ve istediğini elde edene kadar hiçbir şekilde ilerlemeyen kişilerdir. Başarısız insanlar değişime ayak uydurmaya çalışmazlar çünkü değişim sinyalini görmezden gelirler. Aynı noktada kalmaya mahkum olan bu insanlar değişime inanmadıkları için her zaman kaybeden tarafta olurlar.

Öğrenmeye aç olmak

Başarılı insanlar öğrenmenin bir sonunun olmadığını bilirler. Onlar için her zaman öğrenecek yeni bir şeyler vardır. Bilgi sonsuzdur, bu sonsuzluktan faydalanmak ve daima orada olmak gerekir. Başarılı insanlar öğrendikçe paylaşırlar, paylaştıkça öğrenirler.

Başarısız insanlar her şeyi bildiklerini düşünürler. Başarısız insanlar için öğrenecek bir şey yoktur ama öğretilecek çok şey vardır. Her şeyin en iyisini onlar bilir, her şeyin en iyisini onlar yaparlar. Başarısız insanlar kendilerine göre yaşadıkları yüzyılın bilgesi konumundadırlar.

Başkalarına saygı duymak

Başarılı insanlar başkalarına saygı duyarak yaşamayı prensip haline dönüştürmüşlerdir. Daha önce belirttiğim gibi başkalarının başarılarını kıskanmak ve yermek yerine onları övmeye eğilimlidirler. Başarılı insanlar, başkalarına saygı duydukça kendilerine saygı duyulacağının farkındadırlar.

Başarısız insanlar ise tam tersi başkalarına saygı duymaktan hoşlanmazlar. Başkalarına saygı duymak onlar için başarısızlık ve rekabette mağlubiyeti kaybetmek demektir. Hayatındaki en önemli hedefe ulaşmayı başarmış bir kişiyi dahi hiçbir gerekçe göstermeden eleştirebilirler.

Umarım bu yazı başarılı ve başarısız insanlar arasındaki farklılıkları fark etme konusunda sana yardımcı olmuştur. Eklemek veya sormak istediğin bir şeyler varsa hemen yorum yapabilirsin. Ayrıca, yazımı beğendiysen onu arkadaşlarınla paylaşabilir misin?

Paylaşmaya ne dersin?
Kaan Karadeniz
Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist, astrolog veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri onlarla buluşturmaktır.

Yorum yapıp katkı sağla...