Aura ne demek?

Aura ne demek ve insan açısından neden önemlidir hemen öğrenin. Ruhani yönünüzü güçlendirmek için aura yükseltecek pratik ipuçlarına ulaşın.

Aura insanı veya daha farklı bir canlıyı çevreleyen enerji anlamına gelir. Her canlı için değerlendirme yaklaşımı değişkendir. Enerjiyi etkileyen çevresel faktörler oldukça fazladır. Örneğin, mavi gibi belirli bir renge yakınlık kişinin tüm ruh halini değiştirebilir.

Her insan çevresinde pozitif enerjinin olmasını ister ama onu elde etmede başarılı olamaz. Eğer dışarı yansıttığın enerjinin ve ruh halinin pozitif olmasını istiyorsan ilk olarak doğaya saygı duymalısın. Ardından etrafındaki insanların destekleyici olduğundan emin olmalısın.

Aura nedir?

Aura varlıkların etrafında bulunan enerji anlamına gelir. Enerjiden söz edildiğinde genelde enerji alanı akıllara gelmelidir. Zamana bağlı olarak renkler gibi faktörler enerjiyi etkilerler. Ayrıca kişinin düşüncelerini ve arzularını değerlendirmek gerekebilir.

Her insan belirli bir aura sahibidir ama enerjinin varlığı kişilere göre değişkendir. Kişinin sahip olduğu enerji yüksekse ondan “aurası yüksek insan” olarak söz edilir. Enerjinin parlaklığı o insanın ruhsal açıdan çok daha güçlü olduğunun bir temsili olarak kabul görür.

Farklı renkler farklı nitelikler anlamına gelebilirler. Her birisi belirli bir duyguyla ilişkilendirilir. Genel olarak insan aurasında parlak renkler sağlıklı bir bakış açısını yansıtırlar. Donuk gibi olan renkler ise duygusal problemlerin ve yoğun stresin göstergesi olarak değerlendirilirler.

aura nedir

Kendi auranı görebilir misin?

Sahip olduğun enerjiyi görmek bir tür ruhsal yaklaşımdır. Tam anlamıyla başarılı olman garanti değildir ve genelde enerjiye güçlü bir şekilde inanç gerektirir. Eğer inancın yoksa enerjini açığa çıkaramazsın veya aura güçlendirmek için bir şeyler yapamazsın.

 • Çakrayı kullanma: Enerjini açığa çıkarmanın en pratik yollarından biri çakrayı kullanmaktır. Belirli bir süre enerjini alnının ön kısmında yer alan çakrada toplaman ve sonra enerjiyi dışarı aktarman gerekir. Bunu düzenli olarak tekrarlaman önemlidir.
 • Çevreyi gözlemleme: Doğru adımları atmayı başardıysan artık çevrende bir tür enerji atmosferi oluşmuş olmalıdır. Kendi enerjini fark edebilmek için yoğun miktarda odaklanma gereklidir. Bel bölgesine ve göğüs bölgesine dikkat etmelisin.
 • Ellere odaklanma: Enerjiyi hissetmek için ellerine odaklanabilirsin. Enerji yükseltme çabalarında ellerini bol bol kullanman gerekir. Benzer durum özel tekniklerden bağımsız olarak kendi çevrendeki enerjiyi ve hareketliliği yakalamak için geçerlidir.
 • Aynadan yararlanma: Ruhsal anlayış ve öğretilere ilgi duyan birçok kişi aynaya baktığında yaydığı enerjiyi görebilir. Çok fazla pratik gerektiren bir yöntem olduğundan zamanla kazanılabilecek önemli bir gelişim olduğunu unutmamalısın.

Aura yükseltmek için yapman gerekenler net gibi gözükebilirler. Buna rağmen biraz metafiziksel anlayışının olması gerekir. Eğer enerjiye, etrafına etkisine ve diğer yönlere inancın yoksa başarılı olamazsın. Aynı zamanda enerjisi yüksek insan ifadesi sana manasız gelebilir.

Aura katmanları nelerdir?

Enerjini yükseltme gibi arayışlar içerisine girdiğinde çok katmanlı bir yapıyla karşılaşabilirsin. Tanımlanmış yedi farklı katman vardır ve bu katmanların her biri farklı kaynaklardan etkilenirler. Bununla birlikte katmanlar bir araya gelerek büyük bir enerji oluştururlar.

 • Eterik beden: İlk katmanı ifade eder ve fiziksel bedenin enerji karşılığıdır. Fiziksel sağlığı etkilediğine inanıldığından insanın canlılığına yönelik önemli bir değere sahiptir.
 • Duygusal beden: Kişinin duygularını ve hislerini kapsayan katmandır. Duygusal refah üzerindeki etkisi büyüktür ve kişinin hayat boyu deneyimlerini etkileyebilir.
 • Zihinsel beden: Kişinin düşünceleri, aklı ve zihni üzerinde etkili olan katmandır. Zihinsel açıdan ilerlemenin ve bilince yönelik gelişimin temel kaynağıdır.
 • Astral beden: Beden dışı deneyimlerle alakalı olan katmandır. Aynı zamanda rüyalar sırasında bilincin kontrolünü ve diğer boyutlarla bağlantıyı temsil eder.
 • Eterik kalıp: Fiziksel beden için oluşturulan planı ve kalıbı kapsar. Bedende yer alan sistemlerin gelişimine katkı sağladığına inanılan katmandır.
 • Göksel beden: Kişiyi ruhani alemlere bağladığına inanılan katmandır. Enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu kısımdır ve bilinçli olmayı temsil eder.
 • Keterik kalıp: Ruhun yolculuğunu temsil eden planları içeren kalıptır. Aynı zamanda bilinç ve ruh doğrultusunda daha yüksek alemlere açılan kapıdır.

Tüm bu katmanlar bir arada etki gösterirler ama her biri farklı enerji düzeyine sahiptirler. Yakından değerlendirildiklerinde kişinin duygusal, zihinsel ve ruhsal dinginliğini açığa çıkarırlar. Katmanları çakra ve onunla bağlantılı olan diğer faktörlerle karıştırmamalısın.

aura renkleri nelerdir

Aura renkleri nelerdir?

Renkler çok çeşitli enerjiler yansıtabilirler ve çok farklı yorumlamalarla karşılaşabilirsin. Genel olarak ise bazı renklerin aura enerjisi açısından avantajlı olduğu söylenebilir. Klasik renk şablonunda yer alan renkler hakkında bilgi vermek ise spesifik renklerden çok daha kolaydır.

 • Kahverengi: Rengin kendisinden anlaşılabileceği gibi kök salmayla ilişkilidir. Pratik yaklaşımın ve istikrarın temsilcisi olduğundan güvenilir bir doğası vardır.
 • Pembe: Sevgi ve şefkatin temsilcisi olduğu kadar kişinin empati becerisini yansıtır. Duygusal hassasiyet ve iç huzurla bağlantılı yapısıyla derin bir anlamı vardır.
 • Mavi: Mavi sakinliğin ve netliğin temsilcisidir. Her zaman duygusal dengeyle alakalıdır ve kişiye güven verebilir. Aynı zamanda güçlü iletişim becerisinin sembolüdür.
 • Siyah: Siyah enerjisi sebebiyle koruyucu bir kalkan olarak kabul edilir. Aynı zamanda çözülmemiş duyguları sembolize eder ve dış etkilere kapalılıkla ilişkilidir.
 • Mor: Maneviyat ve sezgilerle ilişkili renktir. Duygusal bağlantıların aşırı yoğun olduğunu gösterir. Dönüştürücü bir etkisi vardır ve çoğu zaman kararlılıkla bağlantılıdır.
 • Kırmızı: Kırmızı renk fiziksel canlılığın, tutkunun ve kararlılığın simgesidir. Kişinin fiziksel dünyayla olan bağlantısının gücünü temsil eder ve her açıdan cesaretle ilişkilidir.
 • Sarı: Sarı zihinsel berraklık ve iyimserlikle bağlantılıdır. Kişinin iletişim yönünün temsilcisidir ve açık bir şekilde kişiyi bir şeyler öğrenmeye teşvik edebilir.
 • Yeşil: Yeşil renk duygusal dengeyle ilişkilidir ve iyileştirici bir yönü vardır. Bir bakıma doğanın yansıması olduğuna inanılır ve kişiyi gelişime yönlendirebilir.
 • Beyaz: Beyaz saflığı ve aydınlanmayı temsil eder. Kişinin iç huzuruyla bağlantılıdır ve onun dengeli bir hayat anlayışıyla net bir amaç uğruna yaşadığını gösterir.
 • Turuncu: Duygusal dengeyle ilgilidir ve yaşam sevinciyle doğrudan bağlantılıdır. Kişinin duygusal açıdan çok daha güçlü ve kararlı olmasını sağlayan canlılığı ifade eder.

Bir şekilde aura nasıl güçlendirilir diye düşünüyorsan renklerle aranın iyi olması gerekir. Renkleri anlamazsan yansıttıkları enerjileri fark edemezsin. Aura güçlendirmek için ruhsal bağlılığa sahip olmakla birlikte katmanları ve renkleri iyi anlaman önemlidir.

aura ne demek

Aura ne demek?

Sadece sözlük anlamına baksan bile aura kelimesi için farklı anlamlar görebilirsin. Atmosfer, buhar, hava, koku, hale, ruh, ayırıcı nitelik, gizemli ortam ve çok daha farklı anlamlar vardır. İnsan için kullanıldığında ise genelde ruh veya ayırıcı nitelik akıllara gelmelidir.

 • Enerji ağı: Kişinin bedenini çevreleyen bir enerji ağı olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle aura anlamı titreşimlerle ilişkilidir. Her insan etrafına bir enerji yayar ve söz konusu enerji etrafındaki kişileri bütünüyle etkileyebilecek kadar güçlüdür.
 • Duyusal uyarıcı: Bazen enerji manası gereği duyusal uyarıcı olarak kullanılabilir. Tütsüler gibi etrafa koku yayan bir şeyler kullanıldığında aromayı tanımlamak için bu ifadeye başvurulabilir. Zaman zaman ise öznel bir hissi yansıtabilir.
 • Ayırt edici atmosfer: Bir kişiyi veya yeri çevreleyen atmosfer anlamında kullanılabilir. Genel duyguyu ve karakteristiği yansıtır. İnsan kapsamında düşünüldüğünde kişinin otoriter olması bu tür bir atmosfere veya enerjiye verilebilecek iyi bir örnektir.
 • Enerji alanı: Kimilerine göre sadece canlı bir varlıktan yayılan enerji alanıdır. Metafiziksel pek çok konuyla ilişkilendirilen aura anlamı budur. Kişinin sürekli değişmekte olan dünyasını temsil eder. En önemlisi ise felsefi yaklaşıma göre değişkendir.

Hangi yönden bakılırsa bakılsın aura anlamıyla yakından ilişkili olan durum enerjidir. Fakat nerede söz edildiğine dikkat edilmelidir. İnsan aurası söz konusu olduğunda akıllara hemen çevreleyici enerji gelmesi doğaldır. Ayrıca enerji belirli katmanlara sahip olabilir.

Aurası var ne demek?

Doğru noktadan yaklaştığın zaman insan aurasının anlamını basitleştirebilirsin. Felsefi bir düşünceye bağlı kalmana gerek yoktur. Sadece ruhsal bir değerlendirme yapman bile yeterlidir. Bir kişinin güçlü bir enerjiye sahip olduğunu onu ilk tanıdığında dahi hissedebilirsin.

Aura enerjisinin insanın pek çok yönünü etkilediği düşünülür. Buna kişinin ruh hali, duygusal durumu ve diğer insanlara yaklaşımı dahildir. Bu sebeple bazı insanlar enerjilerini yükseltme çabasında olurlar. Böylece hayatlarını güzelleştirebileceklerine inanırlar.

aurası yüksek ne demek

Aurası yüksek ne demek?

Aurası yüksek ifadesi kişinin çevresine yaydığı enerjiyle ilgilidir. Fakat farklı inanışlara, öğretilere ve felsefelere göre enerjinin anlamı değişebilir. Tam olarak hangi anlama geldiğini anlamak için konu veya sohbet bağlamında bir değerlendirme yapmak gerekebilir.

 • Pozitif enerji: Çoğu durumda enerjisi yüksek demek kişinin çevresine pozitif enerji yayması anlamına gelir. Pozitif enerji mutlulukla veya ruhsal aydınlanma ile bağlantılı olabilir. En önemlisi kişinin ruhsal yolculuğunun parçasına dönüşebilir.
 • Sağlıklı yaşam: Psikolojik ve felsefi olarak yaklaşıldığında aurası yüksek olanlar daha sağlıklı bir hayata sahip kabul edilirler. Kişinin hayatında denge ve canlılık olduğu kabul edilir. Canlılık durumu kişinin tüm hayatını olumlu yönde etki altında bırakabilir.
 • Ruhsal gelişim: İnsanın yansıttığı enerji gibi düşüncelere inanan kişiler ruhsal gelişimlerini değerli bulurlar. Aurası yüksek olanların ruhsal gelişim düzeyleri yüksektir. Bu kişiler kendilerini geliştirmek için her zaman çaba gösterme eğilimindedirler.
 • Kişisel değerler: Bir kişinin aurası yüksekse onun kişisel değerleri ve inançlarıyla uyumlu bir şekilde yaşadığına inanılır. Bu tür kişiler hayattaki hedeflerinin farkındadırlar ve onları yerine getirebilmek için ekstra çaba göstermekten asla çekinmezler.

Söz konusu tüm bu fikirlerin kişinin inancıyla bağlantılı olduğunu unutmamalısın. Herkes atmosfer, enerji ve ayırt edici nitelik gibi değerlere inanmayabilir. Bu sebeple aurası yüksek insan ifadesi sana anlamlı gelebilirken bir başkasına anlamlı gelmeyebilir.

Farklı bir aurası var ne demek?

Aura hem canlı hem cansız varlıkların etrafında birikebilen bir enerjidir. Bir kişi için “farklı bir aurası var” denildiğinde genelde o kişinin etrafındaki enerjiden söz edilir. Çünkü enerji kişinin duygusal ve zihinsel durumuna göre farklılık gösterebilen bir durumdur.

Bununla birlikte enerji farklılığının sebebi renkler olabilir. Her rengin yansıttığı enerji farklıdır. Hepsini birbirinden ayırt etmek her zaman kolay değildir. Buna rağmen insanın ruh hali söz konusu olduğunda kişiye iyi gelebilecek enerjinin varlığı olumlu kabul edilir.

aura nasıl yükseltilir

Aura nasıl yükseltilir?

Aura yükseltme adımları atmak istiyorsan ruhsal gelişim açısından inançlı olman gerekir. Aurası yüksek insanların özellikleri seni cezbedebilir ama inancın yoksa başarılı olamazsın. Aurası olan kadınlarda fark ettiğin özelliklerin her biri bir pratiğin sonucudur.

 • Doğaya odaklanmalısın: Doğada vakit geçirmek ruhunun temizlenmesini sağlar. Bu sebeple aura yükseltmek için ilk önerilen adım rahatlamaktır. Yeşilliklerin bol olduğu bir tabiat alanında yürüyüşe çıkmak veya mavi denizleri seyretmek ruhuna iyi gelebilir.
 • Taş kullanmalısın: Bazı taşların enerji yükseltme konusunda işe yaradıkları düşünülür. Örneğin, siyah turmalin taşının koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılır. Onu cüzdanında taşıyabilir veya bir aksesuara dönüştürebilirsin.
 • Kokulara alışmalısın: Yaşadığın ortamda değişik tarzdaki kokulara alışmalısın. Genel olarak bitkilerden veya tütsülerden yararlanabilirsin. Enerjinin dönem dönem temizlenmeye ihtiyacı vardır. Aura güçlendirmek için arınmaya vakit ayırmalısın.
 • Şikayetten kaçınmalısın: Etrafında negatif enerjinin oluşmasını sağlayan pek çok farklı faktör olabilir. Bunlardan en önemlisi sürekli şikayet etmek, söylenmek ve küfretmektir. Bu yaklaşımlara son verdiğin zaman aurası yüksek olanlardan birine dönüşebilirsin.
 • Nefes egzersizleri yapmalısın: Nefes egzersizleri aura yükseltmek için başvurulması gereken yöntemlerden biridir. Derin derin nefes almak bedenine ve ruhuna enerji vermeni sağlar. Aynı zamanda ruhsal olarak kendini arındırmana yardımcı olur.
 • Olumsuzluklardan kaçınmalısın: Olumsuzluklar negatif enerjiyi körüklerler ve negatif enerji varken aura yükseltmek zordur. Enerjini tüketen insanlardan, yerlerden, davranışlardan ve alışkanlıklardan olabildiğince kaçınman gerekir.

En başından her şeyin pratikle bağlantılı olduğunu kabul edersen çok rahat edersin. Enerjini doğru kullanabilmek için çevrendeki insanların varlığından haberdar olmalısın. Bu ise ruhsal dengenin ve gelişim odaklı bir felsefi bakış açısının bir araya gelmesiyle mümkündür.

Paylaşmaya ne dersin?
Kaan Karadeniz
Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist, astrolog veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri onlarla buluşturmaktır.

Yorum yapıp katkı sağla...