Gökkuşağı renklerinin 7 ilginç anlamı

Kırılmış güneş ışığının yağmur damlalarına çarpması optik bir görünümün ortaya çıkması anlamına gelir. Yağmurun ardından güneş genellikle parlasa bile gökkuşağının görünümünü üretmek için koşullar her zaman müsait olmayabilir. Bu nedenle gökkuşağı birçok din ve kültürde özel kabul edilir.

Gökkuşağı insanın hayatında yer alan önemli bir olgudur. Önemli olmasının birincil sebebi ise farklı dinler ve kültürlerde belirgin bir anlama sahip olmasıdır. Gökkuşağı genellikle bir yağmurdan sonra ortaya çıkar ve kırılmış güneş ışığının yağmur damlalarına çarpmasının sonucudur.

Kırılmış güneş ışığının yağmur damlalarına çarpması optik bir görünümün ortaya çıkması anlamına gelir. Yağmurun ardından güneş genellikle parlasa bile gökkuşağının görünümünü üretmek için koşullar her zaman müsait olmayabilir. Bu nedenle gökkuşağı birçok din ve kültürde özel kabul edilir.

Kültürlerde gökkuşağının önemi

Birçok din ve kültürde gökkuşağı için olumlu yorumlamalar ve inanışlar vardır. Ancak gökkuşağının olumsuz görüldüğü kültürlerde vardır. Örneğin, Honduras ve Nikaragua’da insanlar gökkuşaklarını şeytanın bir işareti olarak görürler.

İslamiyet

İslam Ansiklopedisi’nde gökkuşağı hakkında daha detaylı bilgi bulabilmek mümkündür: “Yayımı buluta koydum ve benimle yerin arasında bir ahid alameti olacaktır ve vaki olacaktır ki yerin üzerine bulut getirdiğim zaman ya da bulutta görünecektir.”

İslamiyette gökkuşağı ile ilgili inanç hakkında daha çok Hristiyanlıktaki inancın kabul edildiği görülmüştür. Bir sonraki alt başlıkta görebileceğin gibi “Allah’ın yeryüzünde bir daha tufan yaratmayacağı” şeklinde bir yorum mevcuttur.

Hristiyanlık

Hristiyanlıkta gökkuşağı “Büyük Sel” ile ilintilidir. Tanrı tarafından dünyadaki kötülüğü ve günahları temizlemek için yeryüzünde oluşturulan büyük selin ardından bir gökkuşağı görülmüştür. Fakat gökkuşağının anlamı bununla sınırlı değildir.

İnsanlar, bir fırtınadan sonra bir gökkuşağının ortaya çıkmasının, Tanrı’nın dünyayı sel tarafından bir daha yok etmeyeceğinin bir işareti olduğuna inanılmaktadır. Vahiy kitabında gökkuşağını İsa Mesih’in ikinci gelişinin bir işareti olarak kullanan bir gökkuşağından da bahsedilir.

Kızılderililer

Yerli Amerikan kültüründe gökkuşağının anlamı ve önemi kabileye bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Bazı kabileler gökkuşağının manevi dünya ile insan dünyası arasında bir köprü olduğuna inanmışlardır. Buna bazen “Gökkuşağı Köprüsü” adı dahi verilmiştir.

Color Psychology’e göre bazı kabileler gökkuşağının tanrıçaları iyileştirmenin bir sembolü olduğunu düşünmektedirler. Örneğin, Cherokee kabilesi gökkuşağını güneş tanrısının paltosuna ait eteğin bir temsili olduğuna inanmıştır.

Gökkuşağı renklerinin anlamları

Kırmızı

Kırmızı gökkuşağının ilk renkli yayıdır. Bu nedenle en uzun dalga boyuna sahiptir. Hıristiyanlıkta bu yay, bilgeliği ve enerjiyi temsil eden Başmelek Uriel’e karşılık gelir. Modern Budizm ve Hinduizm, kırmızı yayı, bir insanı fiziksel düzleme bağlayan ilk üs (Muladhara) olarak görür.

Kültürlerden bağımsız olarak kırmızının tutku, canlılık, güvenlik ve coşkuyu ifade ettiğini söylemek mümkündür. Kırmızı aynı zamanda enerji, savaş, tehlike, güç, kararlılık, tutku, arzu ve sevgi ile ilişkilidir. Bu renk aynı zamanda diğer renklerden çok daha dikkat çekicidir.

Turuncu

Turuncu gökkuşağının ikinci yayıdır. Bu yay, kırmızı sonra ve sarıdan önce geldiği için aslında bir karışımdır. Gökkuşağında turuncu, yaratıcılığı ve zevk alma yeteneğiyle ilişkilidir. Çakra sisteminde ise turuncu renk doğurganlık, cinsellik ve yaratıcılıkla ilişkili Swadhisthana’yı temsil eder.

Turuncu, pratikliği, dengeyi ve kontrolü temsil eden renk olarak bilinir. Turuncu gerçeklik genellikle çok parlak olmasa bile her zaman bir şeylerin olumlu tarafını görmemize yardımcı olan bir renktir. Bize cesaret ve motivasyon getirir.

Sarı

Sarı, gökkuşağının üçüncü renkli yayıdır. Bu yay, bilgelik ve düşüncelerin parlaklığını temsil eden Başmelek Jophiel ile ilişkilidir. Gökkuşağının içinde sarı, güneşin parlaklığını temsil eder. Çakra sistemi içinde ise sarı yay, insanın egosunun ve kişisel gücün merkezi olan Manipura’yla bağlantılıdır.

Sarı, bilgelik ve düşüncelerin parlaklığını temsil eder. Diğer taraftan güneşin kendi rengidir. Mutluluk ve iyimserlik anlamına gelir. Güneşin parlaklığını aldığı için, parlak ışık yaratıcılık ile ilintilidir. Ayrıca derin düşünme ve algılamayla bağlantılı olduğu düşünülen bir renktir.

Yeşil

Yeşil, gökkuşağının dördüncü yayıdır. Bu yay iyileşmeyi temsil eden Başmelek Raphael (İslamiyette İsrafil) ile ilişkilidir. Gökkuşağının içinde yeşil sağlık, servet ve sevgiyi temsil eder. Çakra sistemi içinde yeşil yay, sevgi verme ve alma yeteneğinin işlendi Anahata ile bağlantılıdır.

Yeşil canlı bir renktir. Yenilenmeyi ve büyümeyi sembolize eder. Doğal ortamda en çok gördüğümüz renktir. Yani her şey hayat bulduğunda baharın rengidir. Her şeyin canlı olduğu ve doğal süreçlerin meydana geldiği dönemi tasvir eder.

Mavi

Mavi gökkuşağının beşinci yayıdır. Bu yay Başmelek Michael (İslamiyette Mikail) ile ilişkilidir ve maneviyatı temsil eder. Gökkuşağının içimde, mavi su ve ruh dünyası ile olan bağlantının sembolüdür. Çakra sistemi içinde mavi yay, boğaz çakrası olan Vishudda’yla bağlantılıdır.

Mavi renk en çekici renklerden biridir. Çeşitli tonlarda çok çeşitli duyguları gösterebilen çok yönlü bir renktir. Birçok insan maviyi sakinleştirici veya yatıştırıcı bir renk olarak bulur. Bazıları yaratıcılığa ilham verdiğini hisseder, bazıları ise güvenin gösterilmesini sağladığını düşünür.

Çivit

Çivit gökkuşağının altıncı yayıdır. Gökkuşağının içinde çivit, bilinç ile bilinçaltı dünya arasında bir köprüdür. Çakra sistemi içinde çivit mavisi, üçünzü göz ve görünmeyenleri manevi düzeyde görme yeteneği ile temsil edilen Ajna çakrasıdır.

Çivit, bir kişinin bir şeylere ilişkin algısını artırabilme niteliğine sahiptir. Aynı zamanda sezgi gibi bilinçsiz süreçleri teşvik edebilir. Bu, çivit renginin olup bitenler hakkında daha derin bir bilinçlenme geliştirmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Menekşe

Menekşe gökkuşağının yedinci ve son renkli yayıdır. Bu yay, merhameti temsil eden Başmelek Zadkiel ile ilişkilidir. Hayal gücüne ve ilahi ilham kaynağına erişimi temsil eder. Menekşe, insan bilinci ile manevi bilinci bir araya getiren noktaya denk gelen Sahashara çakrasına denk gelir.

Menekşe, insanlarda yüksek düşünce seviyelerinin yansımasıdır. Bu insanlar, çevrelerindeki insanları gölgede bırakan çok yüksek bir maneviyat statüsünü korumaları anlamına gelir. Menekşe aynı zamanda insanın kendi kendine yetebileceğini sembolize eder.

Umarım bu gökkuşağı renklerinin anlamlarını öğrenme konusunda sana yardımcı olmuştur. Eklemek veya sormak istediğin bir şeyler varsa hemen yorum yapabilirsin. Ayrıca, yazımı beğendiysen onu arkadaşlarınla paylaşabilir misin?

Paylaşmaya ne dersin?
Kaan Karadeniz
Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist, astrolog veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri onlarla buluşturmaktır.

Yorum yapıp katkı sağla...