Ailenle ilişkinin hayatına etki edeceği 10 durum

Ailenle arandaki ilişki hayatını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ailenle olan ilişkin hayatın için uzun vadeli etkilere sahip olacaktır. Bu aynı zamanda sevdiğin biriyle olan ilişkini etkileyecektir. Dolayısıyla ailenle olan ilişkinin hayatını nasıl etkilediğini öğrenmelisin.

Ailenle arandaki ilişki hayatını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ailenle olan ilişkin hayatın için uzun vadeli etkilere sahip olacaktır. Bu aynı zamanda sevdiğin biriyle olan ilişkini etkileyecektir. Dolayısıyla ailenle olan ilişkinin hayatını nasıl etkilediğini öğrenmelisin.

Annen ve baban ile olan ilişkin yaşamın boyunca çevrendeki insanlarla olan ilişkini etkiler. Çevrendeki insanlara davranış biçimin dahi bu durumdan etkilenecektir. Bu açıdan ailenle ilişkinin dünyaya bakış açını büyük ölçüde etkilediğini söylemek mümkündür.

1. Ailenin özenli olması

Ailen ne kadar özenli ve dikkatli olursa ilişkilerde açık olma olasılığın bir o kadar yüksek olur. Ailen tarafından sevilme durumun ister istemez bir “iç senaryonun” hazırlanması anlamına gelir. Bu senaryo, sevginin ne olduğunu, onu nasıl aldığını ve nasıl ifade ettiğini belirler.

Bu nedenle ailenin davranış durumu yetişkinlik döneminde aşkı yönlendirme durumunu etkiler. İşte bu yüzden, ailen ne kadar etkileyici ve özenli olursa, gelecekteki ilişkilerde bir o kadar açık olursun. Aileler bu şekilde çocuklarına güvenli bağlanmanın ne olduğunu anlatmış olurlar.

2. Ailenin özensiz olması

Dikkatsiz ve duygusal olarak dramatik olan aileler, aşırı dikkat çeken ve genellikle duygusal ifadelerde sesini yükselten çocuklar yetiştirirler. Bu tür çocuklar birinin dikkatini çekmek için ne gerekiyorsa yaparlar. Buna ise güvensiz ve kararsız bağlanma biçimi adı verilir.

Bir yetişkin olarak sık sık romantik ilgi çekmek için yarışan biriysen, muhtemelen çocukluğunda aynı şeyi ailenin dikkatini çekmek için yapmış olabilirsin. Bu durum kişinin yetiştiriliş biçimiyle doğrudan ilgili bir durumdur.

3. Ailenin duygusal olarak daha az etkileyici olması

Bazı insanlar, duygusal ifadeyi güçlü bir şekilde çürüten aileler tarafından yetiştirilirler. Böylece temelde duyguların bastırılmasını sağlarlar. Bu aileler, çocuklarını ihtiyaçlarını ve sevgi, dikkat, yakınlık isteklerini ifade etmemesi için özellikle eğitirler.

Çocuk çaresiz bir biçimde ailesinin dikkatini çekmek ister ancak bunu dışsal olarak ifade etmez. Bu, güvensizlikten kaçınan olarak ifade edilen bir bağlanma türünün ortaya çıkmasına neden olur. Bununla birlikte bu tür insanlar ilişkilerinde ifadesiz kalmayı tercih ederler.

Bu tür insanlar ilişkilerinde ayrılık ile tehdit edildikleri zaman duygularını gerçek derinlikleriyle ifade etmeye başlarlar. Bir başka ifadeyle güvenli buldukları alanın dışına çıkarlar. Bu insanlar sevgilerini sözsüz yollarla, genelde hediyeler ve fiziksel dokunuşlarla belli ederler.

Bu bağlanma tarzı sert gibi görünse bile birçok insan için anlaşılabilir bir gerçektir. Yetişkinlik döneminde bu tür davranışları ifade ediyor olabilirsin. Diğer taraftan bu tür davranışlar gösteren bir sevgilin olabilir. Bunların küçük yaştan itibaren öğrenilen şeyler olduğunu bilmelisin.

4. Ailenin ihmalkar olması

Ailenin ihmalkar olması (şiddet, ihmal, küfür, istismar vb.) insanın dağınık olmasını tetikleyen bir durumdur. Bu tür insanlar ilişkilerde manipülasyona başvurmayı denerler. Bununla birlikte insanları genellikle kullanabilecekleri nesneler olarak görürler.

Bu tür bir ortamda büyüyen insanın aşk dillerini kusursuz bir biçimde kullanabilmesi mümkündür. Hangisi daha iyi sonuç verirse onu kullanmayı tercih edeceklerdir. Bu onların yetiştikleri ortamla ilgili bir durumdur. Bir başka ifadeyle bulundukları ortama ayak uydurma çabalarıdır.

Birçok kişinin ihmalkar bir ailede büyüdüğünü bilmek gerekir. Kötü niyetli ortamlarda öğrenilen davranışların yetişkinliğe taşınması, herhangi bir duygusal bağlantıya karşı savunmasız kalmaktan aktif olarak kaçınmayı beraberinde getirir. Bu bilinçli bir tepki durumudur.

5. Ailenin boşanmış olması

Boşanmış bir aileye sahip olmak genellikle insanları evlilik konusunda alaycı ve aşırı temkinli yapar. Bu tür insanlarda genel olarak güvenli olmayan bağlantı tarzı hakimdir. Özellikle çocuğun 5 yaşından küçük olması durumunda boşanmış olan aileler, çocuğu bu duruma sürüklerler.

Boşanmaya katkıda bulunan bir takım koşullar olsa bile bir çocuğun boşanmaya olan tepkisi tek başına çocuğun geleceğini belirleyen bir durum olamaz. Her ne kadar mümkün olsa bile aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda alaycı tavır kaçınılmaz bir durum değildir.

Aslında boşanma durumu iki kişinin bağlanma tarzıyla ilgilidir. Güvenli bir şekilde birbirine bağlı iki kişi arasındaki evliliğin boşanma ile sonuçlanma olasılığı çok düşüktür. Bu tür insanların evliliklerini ömür boyu sürdürmeleri mümkündür.

Güvensiz bağlanma biçimine sahip kişilerden herhangi biri güvenli bağlanma stiline sahip bir kişiyle ilişki kurduğunda ilişkinin güvenli bir yola doğru ilerlemesi mümkündür. Kendall Wood’un aktardığı gibi dağınık tiplerin ise istikrarlı ilişkiler kurması pek mümkün değildir.

Buradan yola çıkarsak, ailenin boşanmış olması romantik gelecekte boşanmaya mahkum olduğun anlamına gelmez. İki kişinin birbirine bağlanma stili sadece bir öngörüden ibarettir. İlişkideki problemler tamir edilebildiği sürece ömür boyu sürecek evliliğe sahip olmak mümkündür.

6. Anneyle ilişkinin yoğun etkiye sahip olması

Bir insanın annesiyle ilişkisi kurulan bağlanma sisteminin en önemli belirleyicisidir. Bu bağlanma biçimi evcil hayvanlara duyulan ilgiden arkadaşlara, arkadaşlardan romantik ilişkilere kadar gelecekteki tüm ilişkileri etkiler.

Daha önce belirttiğim gibi, bir kişinin annesiyle olan ilişkisi bir ilki temsil eder. Bu yüzden çocuğun yaşam boyu bağlanma stilini etkilemesi olasıdır. Özellikle bir erkeğin annesiyle olan ilişkisi romantik ilişkilere nasıl tepki vereceğinin en önemli göstergesi durumundadır.

Bir erkeğin annesiyle olan ilişkisi sevgi dolu ise bu kişinin sevgilisini sevme durumu aynı olacaktır. Eğer annene karşı çok yoğun bir sevgi ve saygı besliyorsan aynısını sevgiline veya eşine karşı beslemen kaçınılmaz bir durum olacaktır.

7. Ailenin sağlıklı ilişki kurması

Dinleyebilen ve iyi tavsiyelerde bulunabilen destekleyici bir aileye sahip olmak, bir ilişkideki problemli noktaları düzeltmeye gerçekten yardımcı olabilecektir. Bu sayede bir ilişkinin kaçınılmaz zorluklarından ve problemli noktalarından kurtulmak mümkün olabilir.

Bir kişinin ebeveynleri ile olan ilişkisi zamanla gelişebilir. Her ne kadar her insan kendine göre bağımsız olsa bile aile bireylerinden birisiyle kurulmuş olan sağlıklı ilişkinin faydaları kendini gösterecektir. Bu tür insanlar romantik ilişkilerinde daha rahat edeceklerdir.

8. Aile bireylerinden birinin takip edilmesi

Özellikle erkekler söz konusu olduğunda örnekten öğrenme yaygın bir şeydir. Güvenli bir şekilde bağlanma tarzına sahip olan erkeklerin aldatma olasılıkları oldukça düşüktür. Diğer taraftan aile bireylerinden birini takip eden ve dağınık bir bağlanma stiline sahip bir kişide durum tam tersidir.

Sadakatsizlik söz konusu olduğunda hem bağlanma tarzı hem de öğrenilmiş davranışlar bir kişinin hile yapma ve aldatıcı nitelikleri sergileyen bir kişiye dönüşme olasılığını yükseltir. Bu açıdan kişinin aile bireylerinden birini takip etmesi söz konusudur.

9. Aile travmalarının etkisi

Hepimiz hayatımızın toplamı durumundayız. Hayatımızda bir travma varsa, bunun kalıntıları kendini bir şekilde durum veya sonuç olarak gösterecektir. Fakat bu durum travmayı hayatımızın her alanına yaymamız gerektiğini gösteren bir durum değildir.

Yaşam deneyimleri bir kişinin seçimlerini, inançlarını ve değerlerini etkiler. Buna rağmen travma ve olumsuz anılar ile geleceğin ne olduğunu tanımlamamız söz konusu değildir. Bir birey olarak romantik ilişkilerini ve benzerlerini tam olarak olmasını istediğini gibi yapma seçeneğine sahipsin.

10. Aileyle ilişkinin olmaması

Ailen ile korkunç bir ilişkin varsa veya onlarla sürekli çatışma halinde oluyorsan geminin su aldığı doğrudur. Fakat bu durum geminin kesin batacağı anlamına gelmez. Gerçekten ilişki dinamikleri, algılar, sevgi ve saygı konularda çeşitli şeyleri miras almış olabilirsin.

Özellikle hoş bir çocukluğun olmadıysa veya ailenle olumlu bir bağ kuramamış durumdaysan her şey bitmiş değildir. Daha önce belirttiğim gibi hayatımızın bir toplamı durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu geçmiş hatalardan ve travmalardan bir şeyler öğrenmemiz anlamına gelir.

Ailenle ilişkin çocuklukta nasıl olursa olsun yetişkinliğe bir takım tortular kalmış olacaktır. Fakat bugünü bugün olarak ele almalısın. Bununla birlikte ilişkilerinin başarısı kendini aşık olarak yansıtmaya istekli olup olmadığına göre değişkenlik gösterecektir.

Paylaşmaya ne dersin?
Kaan Karadeniz
Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist, astrolog veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri onlarla buluşturmaktır.

Yorum yapıp katkı sağla...