Pazarlık (Vahdettin Engin)

Pazarlık, belki kitap kapağından anlaşılabileceği üzere Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid hakkında yazılmış bir kitaptır. Kitabın konusu o dönemlerde Avrupa’da yoğun baskı altında olan ve kaçıp bugünün Filistin topraklarına yerleşerek yeni bir devlet kurmayı amaçlayan Yahudilerin fikir babası Theodore Herzl ile II. Abdülhamid arasında gerçekleşen diyaloglardır. Bu kitap, tamamen belgelere dayalı olduğu için bu konuyu merak edenlere doğru bilgiyi sunabilecek eserlerden birisidir.

Pazarlık, Vahdettin Engin tarafından yazılmış bir tarih kitabıdır. Kitapta Osmanlı Devleti padişahı II. Abdülhamid ile Yahudilerin en önemli isimlerinden birisi olan Theodore Herzl arasında Filistin toprakları için yapılan görüşmeler yer almaktadır. Meraklısına istediği bilgiyi belgelere dayalı bir biçimde sunabilecek bu kitap Yeditepe Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Pazarlık – Kitabın Konusu

Osmanlı Devleti kimilerine göre paranoyak, kimilerine göre ise baskıcı bir padişah olan II. Abdülhamid yönetiminde varlık mücadelesini sürdürürken aynı anda Avrupalılar Yahudileri istenmeyen insanlar ilan etmekteydi. Yahudiler ilk fırsatta Osmanlı Devleti’ne sığınarak Filistin dışındaki birçok yerde iskan etmelerine izin verilerek hayatlarını kurtardılar. Onların gözünde ise asıl hedef kutsal bildikleri Filistin topraklarıydı. Bir yolunu bulup o topraklara yerleşmek için Theodore Herzl adında bir öncü çıkarıp padişahı ikna etmeye çabaladılar.

Sonrasını merak ediyorsan kitap sana bu konuda yardımcı olacaktır. Toplam beş ana bölümden oluşan bu kitap kronolojik sıraya uygun bir biçimde bölümlere ayrılmıştır. Birinci bölümde II. Abdülhamid’in padişahlığına ve yönetim anlayışına, ikinci bölümde Osmanlı Devleti’nin Filistin’in bulunduğu coğrafyadaki sorunlarına, üçüncü bölümde Filistin meselesinin ortaya çıkış hadisesine, dördüncü bölümde baş aktörlerden Theodore Herzl’e ve beşinci bölümde Theodore Herzl’den sonrası yani bugünkü İsrail’e değinilmiştir.

Yeditepe Yayınevi: Pazarlık – Vahdettin Engin

İsrail’in Kuruluşuna Işık Tutan Eser

Konu olarak belki doğrudan İsrail’in kuruluşunu ele almasa bile aslında temellerinin atılışını anlatmaktadır. Avrupa’nın gösterdiği baskı sonucu göç etmek zorunda kalan Yahudilerin soluğu devrin hasta adamında alması kimseyi şaşırtmamalıdır. Yahudilerde para var, Osmanlının ise paraya ihtiyacı var. Bu denklem pek çok şeyi anlatmaya yeter.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu gösteren bir kanıt dahi olabilir çünkü her ne zaman bir ülkeye dışarıdan mülteci veya göçmen katılsa gelecekte o göçmenler değerli bildikleri şeyleri elde etmek için uğraş gösterirler. Bu antik devletlerden tutun Roma’ya, Roma’dan tutun Osmanlı’ya, Osmanlı’dan tutun Amerika’ya kadar hiçbir zaman değişmemiştir.

Elinize alıp kurcalamaya başlayacağınız bu eser dönemin iki önemli ismi arasında geçen görüşmeleri belgelere dayalı bir biçimde anlatmaktadır. Theodore Herzl, Filistin topraklarına yerleşmek isteyen Yahudilere öncülük etmekte, Sultan II. Abdülhamid ise belki kaçınılmaz son olarak görülen bu iskanları geciktirmek için mücadele etmektedir. Sonuç olarak aslında her iki tarafın da istediği olur; Yahudiler için iskan gecikir ama yıllar sonra aynı bölgede bir Yahudi devleti kurulmuş olur.

Pazarlık – Tavsiye Durumu

Pazarlık isimli bu kitabı okumanı tavsiye eder miyim? İsrail devletinin kuruluşunu, Yahudilerin Filistin merakını ve II. Abdülhamid dönemini merak ediyorsan bu kitabı mutlaka okumalısın. Kitabın belgelere dayalı olması en büyük artısıdır ve araştırmacı olan herkesi memnun edebilecek kaynaklı bilgilere sahiptir.

Vahdettin Engin tarafından yazılmış olan bu kitabı okuduktan sonra yazarın diğer kitaplarına göz atmayı düşünebilirsin. Yazarın özellikle Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid ve Osmanlı’dan Cumhuriyete Tarihi Devamlılık isimli eserlerini okumanı öneririm. Vahdettin Engin özellikle II. Abdülhamid devriyle ilgili ciddi çalışmalara sahip olan bir isimdir.

Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri insanlarla buluşturmaktır.

You may also like...

Yorum yapıp katkı sağla...