Mısır piramitlerinin sırrı nedir?

Mısır piramitlerinin sırrı bugünün konusu olacak. Bu piramitler hakkında bildiğin her şeyi şimdilik unutmaya çalışmanı öneririm. Her türlü efsaneyi bir kenara bırakmanı tavsiye ederim çünkü bu yazıda aradığın soruların tamamına tarihsel bilgiler doğrultusunda cevap bulabileceksin.

Kişisel fikrimi soracak olursanız bu piramitler olağanüstü yapılardır. Antik Mısır döneminde tahta geçen ve gücü elinde bulunduran her hükümdarın kendisi veya babası için yaptırdığı bu yapılar aslında kraliyet mezarlığından farklı bir şey değildir. Devasa yapılar olmaları onları ilgi çekici kılmasına rağmen insanların müthiş sırları arayışları onları çok daha popüler hale getirmiştir.

Mısır Piramitlerinin Sırrı

Araştırmacı gözlüğümü taktım, soluksuz araştırma için bir şişe suyumu yanıma aldım ve sanırım artık başlayabilirim. Mısır piramitleri hakkında aradığın her soruya olabildiğince cevap vermek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdim ve ortaya bu birazcık uzun yazı çıktı. Umarım aradığın cevapların hepsini bulabilirsin.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

Çok çalıştılar, çok çabaladılar ve yaptılar. İşin özeti bu şekilde olsa bile komplo teorilerine göre uzaydan gelen diğer canlılar bu yapıları inşa ettiler. Komplo teorilerini severim ama böylesini değil çünkü piramitlerin yapımı bugün bile yapı mühendisliğinde kullanılan yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Yukarı ve aşağı, kontrol etme ve yönlendirme yöntemleriyle bu devasa yapıların inşa edildiğini söylesem ilk başta bana inanmamayı tercih edebilirsin.

Fakat burada önemli olan Mısır piramitlerinin inşası sırasında kullanılan yöntem değil, bu piramitlerin inşası sırasında insanların organize bir biçimde hareket etmesidir. İnsanlar kendilerini yöneten kişinin arzusunu yerine getirmek ve onun olağanüstü bir kabre sahip olmasını sağlamak için bu devasa yapıların inşasında görev almışlardır. “Tonlarca ağırlıktaki kayaları nasıl taşıdılar?” sorusu aklına gelebilir ve bu sorunun cevabı da oldukça basittir.

Piramitlerin inşasında bugünün yüksek binalarını inşa eder gibi “100-200” kişi değil “10.000-20.000” kişi çalışmıştır. Bu kalabalık insan topluluğu belirli gruplara ayrılıp kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışarak piramitleri oluşturmuşlardır. Her grup yapılacak işin zahmetine uygun bir biçimde gruplara ayrılmıştır.

Yaklaşık olarak “2.5-3.5 ton” ağırlığındaki taşların inşa alanına getirilmesi ve inşa alanında piramitlerin üst katlarına çıkarılması için çeşitli mekanizmalar kullanılmıştır. Özellikle taşların/kayaların getirilmesi sırasında yağlı kızaklar kullanılarak taşlar 10-20 kişilik gruplar halindeki insanlar tarafından çekilmiştir. Burada en çok merak edilen konu ise hiç kuşkusuz kayaların piramitlerin üst katlarına çıkarılmasıdır.

Kayaların üst katlara çıkarılması kum tepeler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Piramitlerin yüksekliği mesafesinde oluşturulan kum tepeler bugünün “iskele” yöntemine oldukça benzemektedir. Hangi kata kadar çıkıldığı tepelerin yüksekliğinden belli olurken piramitlerin iç yapılarında dönemin mühendisi sayılabilecek yetenekli kişiler tarafından iç yapının gidişat durumu duvarlara resmedilerek kaydedilmiştir.

Mısır piramitlerinin inşası neden uzaylılarla bağdaştırılır?

Daha önce sıklıkla duymuş olabileceğin bu ibare insana olan güvensizliğin bir neticesidir. Antik çağlarda bu devasa yapıların yapılamayacak olmasını düşünmek elbette bu devasa yapıların insanüstü güçler tarafından yapıldığını öne sürmeyi gerekli kılmıştır çünkü insan cevabını bulamadığı pek çok şeyi insanüstü varlıklarla bağdaştırma yoluna gitmeyi tercih eden bir canlıdır.

Mısır piramitlerinin sırrı, onların neden yapıldığında değil daha çok nasıl yapıldığında saklıdır. Fakat bilim ilerledikçe ortaya çıkartılan bilgiler ve bulgular bu yapıların gerçekten insan eliyle yapıldığını ispatlar nitelikte olmuştur. Sadece komplo teorisi üretmeyi seven kişiler piramitlerin insanüstü varlıklar tarafından yapıldığını iddia etmeye devam etmişlerdir.

İşin özüne bakılacak olursa modern zamanın şartlarıyla antik çağların şartlarını karşılaştırmak piramitlerin inşası konusunda insan gücünü küçümsemeyi kolaylaştırmıştır. Bilinen tarihsel gerçekler ise bize tam tersi veriler sunmaktadır. Antik çağlarda Mısır’ın nüfusu epey fazladır çünkü Nil Nehri’nin getirdiği bereket neticesinde Mısır halkı yerleşik hayata epey hızlı alışkanlık göstermiştir. Bununla birlikte civar bölgelere yapılan her seferde 5.000-10.000 civarında köle, bunun neredeyse iki katı kadar hayvan da ganimet olarak ele geçirilmiştir.

İnsan gücünden yararlanmanın kolay olduğu bir döneme denk gelmesi kimseyi yanıltmamalıdır. Bu piramitlerin inşasında çalışan insanların tümü köle statüsündeki insanlardan oluşmamıştır, hatta kölelerin sayısı diğer statüdeki insanlardan çok daha azdır. Kölelere ek olarak daha refah dolu bir hayat yaşamak isteyen çiftçiler, askerler, rahipler, yetenekli ustalar ve dönemin mühendisi sayılabilecek insanlar da bu yapıların inşasında görev almışlardır. Buna ek olarak bazı piramitlerin inşası sırasında binlerce insanın hayatını kaybettiği bilinen gerçekler arasındadır.

Mısır piramitlerinin yapılış amaçları nedir?

Mısır piramitlerinin yapılış amacı dönemin hükümdarına yani firavununa iyi bir istirahat mabedi sunmaktır. Piramitlerin en önemli amaçları mabet olmak olsa bile aslında bu yapılar bir tür gövde gösteresi anlamı taşırlar. Başa geçen her hükümdar kendi büyüklüğünü göstermek için çok daha ihtişamlı piramit yaptırmaya çalışmıştır.

Tüm bunların yanında belirli teorilere göre piramitlerin enerji sağlama gibi bir özellikleri bulunmaktadır. Teoriye göre piramitler dünyanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi ona sunmaktadır. Yapılış amaçları öncelikle kabristan olan bu yerlerin aynı zamanda enerji kaynağı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu teorinin çıkış noktası ise bazı piramitlerin içerisinde herhangi bir mumya veya mezar kalıntısı bulunmamasıdır.

Bazı piramitlerin boş olduğu doğrudur ama bu durum piramitlerin bir mezar olarak inşa edilmediğini doğrular bir ifade değildir. Antik çağlarda Mısırlılar, firavunun Tanrı tarafından gönderilen bir şahsiyet olduğunu düşünürler ve ona bu şekilde inanırlardı. Aynı Mısırlılar ölümden sonra yaşam olduğunu düşünürler ve mezarlarını korumaya çalışırlardı. Bazı piramitlerinin boş olmasının nedeni içerisindeki mezarın güvenli farklı bir bölgeye taşınmış olmasıdır.

Mısır’da kaç tane piramit vardır?

Mısır piramitlerinin sırrı sadece yapısıyla ilgili değildir. Bu piramitlerin sayısı dahi bir sırdır çünkü kaynaklara göre rakamsal farklılıklar bulunmaktadır. İnternet aleminin popüler ansiklopedisi Wikipedia/Vikipedi, The New York Times‘ta yayınlanan bir makaleyi referans göstererek Mısır’da 135 tane piramit olduğunu belirtmektedir. Herhangi bir kaynağa referans vermeyen bazı kaynaklar piramit miktarının 120 olduğunu, bazıları ise 153 olduğunu belirtmektedir.

Kaynaklar arasındaki farklılıkları anlamlı karşılamak lazım ama elbette referansı olan kaynağa güvenmek çok daha doğru olacaktır. Ayrıca Mısır’daki piramitler dünyanın tek örneği değildirler. Benzer bölgelerde yapılmış ama şu an farklı ülkelerin toprakları içerisinde yer alan piramitler olduğu kadar okyanus ötesi Kuzey Amerika’da, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde de çeşitli piramitler bulunmaktadır.

Mısır piramitleri ile Maya piramitleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Mısır piramitlerini diğer piramitlerle karşılaştıran çeşitli kaynaklarla karşılaşabilirsin. Bu kaynaklar sıklıkla Mısır ve Maya piramitlerinin benzerliklerinden bahsederler ama farklı bölgelerde yer alan bu yapıların arasındaki tek benzerlik piramit şeklinde olmalarıdır.

  • Mısır piramitleri mezar anıtlarıdır ama Maya piramitleri ibadet yapılan tapınaklardır.
  • Mısır piramitlerinin içerisinde mezarlara ek olarak odalar ve koridorlar bulunmaktadır.
  • Mısır piramitlerinin büyük bir kısmının dış yapısı düzdür ama Maya piramitlerinin dış yapısı basamaklıdır.

Sadece bu üç farklılığı bile bilmek iki farklı uygarlığa ait piramitler arasındaki farklılığı anlamak için yeterlidir. Hadi hepsini bilmiyor olun ama sadece birinci maddeyi bile bilmek her şeyi açıklamaya yetmektedir. Mısır piramitlerinin yapılış amacının uygarlığın hükümdarına ve kısmen hanedan üyelerine anıt mezar olarak planlanmasıdır.

Mısır piramitlerinin sırrı gerçekten nedir?

Aslına bakarsanız Mısır piramitlerinin bir sır veya gizem olduğunu söylemenin doğru olmadığını düşünmekteyim. Eski Mısır uygarlığını inceleyen ve araştıran insanlar bugüne kadar buldukları tüm bulguları paylaşmışlardır ve paylaşmaya devam etmektedirler. Piramitlerle ilgili bilinmeyen daha birçok şey olabilir ama bunlara gizem veya sır demek amacın dışına çıkmaktır.

  • Mısır piramitlerinin neden yapıldığını bilinmektedir. Dolayısıyla yapılış amaçları bir sır olmaktan çıkarılmıştır.
  • Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla yapılış biçimleri bir sır olmaktan çıkarılmıştır.

Bu iki maddeye ek olarak geride kalan tek şey piramitlerin içerisinde gizli kalan veya keşfedilemeyen odalardır. Bunlar henüz keşfedilmemiştir ve evet piramitlerin içerisinde gizli kalmış bazı sırların keşfedilmeyi beklediği doğrudur. Eski Mısır uygarlığını inceleyen bilim insanları çalışmalarını sürdürdükçe tüm bu keşfedilmemiş bilgiler ortaya çıkacaktır.

Ama Mısır piramitleriyle ilgili illa bir sır arıyorsan araştırman gerekenin motivasyon olduğunu ifade edebilirim. Hangi motivasyon kaynağının bu devasa yapıları inşa ettirdiğini düşünmen gerekir ve aslında bunun için bir ipucu bulunmaktadır. Mısır mitolojisinde yer alan Tanrıça Ma’at bu motivasyonun kaynağı olabilir.

İnanışa göre Tanrıça Ma’at dünyanın kaostan kurtulmasını sağlayan kuralları koyan kişidir. Bu kurallar sayesinde dünyanın bir yaşama düzeni oluşmuştur ve hükümdarlar Tanrıça Ma’at tarafından sunulan ilkelerden yola çıkarak hüküm sürmek zorundadırlar. Hükümdarın her emri bu düzenin sürdürülmesi için yerine getirilmelidir ve eğer bu emirler yerine getirilmezse dünyanın tekrardan kaosa sürükleneceği düşünülmektedir.

Sanırım artık yazıyı sonlandırma vakti. Elimden geldiğince Mısır piramitleri ve onların ardındaki sırlar konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bence komplo teorileri üretip düşünmek yerine bu yapıların inşasını sağlayan insanların emeklerine saygı duymak gerekir. Mimarlık ve mühendislik açısından son derece ileri seviye yapıtlar olan piramitlerin büyük bir bilgi birikimiyle yapıldığı unutulmamalıdır.Kaan Karadeniz

26 yaşındayım. Yüksek lisans öğrenimini “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümünde sürdürmekteyim. İki farklı oyun sitesinde içerik yöneticiliği, bir sitede içerik danışmanlığı yapmaktayım. Başarının çaba ile doğru orantılı olduğuna inanırım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir