II. Osman’ın Öldürülüşü

20 Mayıs 1622’de 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesi II. Osman (Genç Osman), Yedikule zindanlarında 8 cellat tarafından katledilmiştir.

2.osman

Henüz 14 yaşındayken amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ile tahta geçen II. Osman annesi Mahfiruz Haseki Sultan tarafından iyi bir şekilde yetiştirilmiş, iyi bir terbiye ve tahsil görmüştür. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca’yı en iyi şekilde öğrenmiştir. Gözüpektir, cesurdur, zekidir, atılgandır, çeviktir. Genç yaşta olmasına rağmen dirayetli bir insan, bir padişah olmayı bilmiştir.

26 Şubat 1618 – 10 Mayıs 1622 tarihleri arasında ki 4 yıllık saltanatı boyunca sürekli yenilikleri düşünmüş ama etrafındaki kimi kimseler tarafından sürekli engellenmeye çalışılmıştır. Fakat onun dirayeti engellerin bir kısmını aşmaya yetmiştir. Bir diğer kısmını ise aşamayarak öldürülmüştür.

[ads1]

 

II. Osman tahta çıktığı zaman Osmanlı ordusu Sadrazam Halil Paşa’nın komutasında İran seferindeydi. Osmanlı ordusu bu seferden başarısızlıkla ayrılsa da İranlılar Erdebil şehrinin Osmanlı’nın eline geçmesi gibi bir durumla karşı karşıyaydılar. Nitekim barış istediler ve Serav Antlaşması imzalandı.

Sadrazam Halil Paşa komutasında ki Osmanlı donanması bu sefer batıda bir sefere çıktı. İstanbul’dan Navarin’e oradanda Adriyatik’e geçen Osmanlı donanması İtalyanlara ait gemileri ele geçirdikten sonra İtalya kıyılarına asker çıkardılar ve İspanya hakimiyetinde olan Manfredonia’yı işgal ettiler.

II. Osman’ın tahtta olduğu zamanlarda 3. büyük sefer Lehistan’a yapıldı. Hotin’de yapılan savaşta Osmanlı başarıya ulaşamasa da antlaşma gereği kazançlı olan taraf olmuş oldu. Lehler ve Osmanlıların birbirlerinin topraklarına saldırmayacakları ve Lehlerin Kırım Hanına 40.000 düka altın vermesi kabul edildi.

Tarihler 10 Mayıs 1622’yi gösterdiğinde II. Osman’ın tahta veda edeceği gün gelmişti. Yenilikçi bir padişah olması sebebiyle pek sevilmeyen II. Osman yapmak istediklerini yapıyor ve onu engellemek isteyenlere pek aldırış etmiyordu. Son seferinden yenilgiyle dönen padişah haklı olarak yenilgiyi Yeniçerilerin düzensizliğine bağlamıştır. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak için hazırlıklara başlamıştır. Fakat bu hazırlıkları Yeniçeriler öğrenmiştir. Süleymaniye’de toplanan yeniçeriler sarayı basmışlar ve bazı devlet adamlarını öldürmüşlerdir II. Osman bunun üzerine ayaklanan Yeniçerilerin ağalarını ikna etme yoluna gitmiştir. Fakat başarılı olamayarak tahttan indirilmiştir. Tahta ise yeniden I. Mustafa geçmiştir.

I. Mustafa’nın tahta geçmesini en çok isteyen kişinin Kösem Sultan olduğu rivayet edilir. I. Ahmet’in eşi olan Kösem Sultan II. Osman’ın henüz tecrübesiz olduğunu öne sürerek I. Mustafa’yı tahta geçirmek için çabalamıştır. Görüldüğü üzere de bunda başarılı olmuştur.

Genç Osman Boğularak Öldürüldü

Yeniçeriler sarayı bastıkları gün II. Osman tahttan indirmekle yetinmeyip onu esir almışlardır. Kendisini Yedikule zindanlarına götürmüşlerdir. Yedikule zindanlarında sekiz tane cellat ile aynı anda kahramanca boğuşan II. Osman fazla dayanamayarak cellatlara yenik düşmüştür. Türk geleneklerine göre hükümdarların kanının akıtılması yasak olduğundan Genç Osman yay kirişi ile boğularak öldürülmüştür. Genç Osman’ın şehit edilmesinin arkasında Kara Davut Paşa’nın olduğu ileri sürülür ve bu rivayet yanlışta değildir. I. Mustafa’nın tahta geçirilmesinden sonra Genç Osman’ın şehit olduğu haberini alanlar isyan etmişler ve büyük karışıklıklar meydana gelmiştir. I. Mustafa Kara Davut Paşa’yı azlettirmesine rağmen isyanlar durmamıştır. Sonucuda I. Mustafa’da tahttından olmuş yerine IV. Murad tahtta geçmiştir.

Niyyetûm hidmet idi saltanat-u devtetime
Çalisur hâsid ü bedbâh, aceb nekbetime.

(Niyetim, saltanat ve devletime hizmet etmekti amma,
Ne iştir ki, kıskanç ve kötû dilekliler hep felâketime çalışır.)

II. Osman – Genç Osman

Genç Osman’a Tecavüz Edildi İddiası Uydurmadır

Günümüzde yanlış olarak bilinen bir diğer mesele ise Genç Osman’ın öldürülüşü ile ilgilidir. Uydurmalara göre Genç Osman’a yeniçeriler önce tecavüz etmişler daha sonra da kendisini öldürmüşlerdir. Bu tamamen uydurma, düzmece bir hikayedir. Bu uydurma hikayedeki temel amaç tamamen Türk tarihine leke sürmektir.

Bağdat Seferi’ndeki Genç Osman ile II. Osman Aynı Kişi Değildir

Günümüzde büyük bir kesimin yanlış bildiği bir şey vardır. Adına marşlar yazılan (Genç Osman Marşı) Genç Osman ile padişah olan II. Osman aynı kişiler değillerdir. Yiğitlikleri ile bilinen Genç Osman, Osmanlı ordusunda bir birlik komutanıdır. IV. Murad döneminde yaşamış ve Bağdat Seferi’nde korkusuzca çarpışmıştır. Bunun üzerine Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman Marşı’nı yazmıştır.

Ruhu şad olsun…

Kaan Karadeniz

26 yaşındayım. Yüksek lisans öğrenimini "Bilgi ve Belge Yönetimi" bölümünde sürdürmekteyim. İki farklı oyun sitesinde içerik yöneticiliği, bir sitede içerik danışmanlığı yapmaktayım. Başarının çaba ile doğru orantılı olduğuna inanırım.

1 Cevap

  1. davetiye dedi ki:

    güzel bir site hazırlayanlara teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir