Buşido (Inazo Nitobe)

Buşido, Japon kültürünü ve samuray geleneğini anlamak isteyenlerin ilk olarak göz atmaları gereken eserlerden birisidir. Inazo Nitobe imzasını taşıyan bu eser, Uzak Doğu kültürünün Batı kültürüne tanıtılması amacını taşır. Yazar kendine görev edindiği bu misyonu başarıyla yerine getirmiş ve kaleme aldığı Buşido isimli eser, Japon kültürünü dünyaya tanıtan temel eserler arasındaki yerini almıştır.

Buşido, Inazo Nitobe tarafından yazılmış bir kültürel kitaptır. Bu kitabı bir felsefe kitabı olarak veya bir tarih kitabı olarak nitelendirmek mümkündür. Inazo Nitobe, gelenekçi Japonya’nın modern Japonya’ya dönüşmeye başladığı yıllarda yaşamış bir isimdir. Yaptığı gözlemler sonucu elde ettiği bilgileri bu kitabında yayınlamış ve Japon kültürünü tüm dünyaya başarılı bir şekilde tanıtmıştır. Kitap, orijinal dilinde Bushido ilk kez 1900 yılında yayınlanmıştır. 2016 yılında ise Doruk Akyüz‘ün çevirisiyle Dergah Yayınları tarafından yayınlanarak dilimize kazandırılmıştır.

Buşido: Kitabın Konusu

Bundan yıllar önce, tarihler 1800’lü yılların ortalarını gösterdiğinde, Japonya gelenekçi bağlarından kopup modern bir toplum olma yoluna gitmiştir. Feodal bir yapıda olan ve dış dünyaya kapalı yaşayan Japonya, İmparator Mushito‘nun 1867 yılında tahta geçmesiyle değişmeye başlamıştır. Meiji Restorasyonu adını taşıyan reform girişimleri sonucunda Japonya köklü değişimler yaşarken özünde sahip olduğu samuraylık gibi geleneklerden uzaklaşmaya başlamıştır.

Inazo Nitobe, samuray soyundan gelen bir aileye mensuptur. Değişim yıllarında yaşamış, eğitim için Amerika’ya göç etmiş bir isimdir. Kendisine görev olarak Japonya’yı Batı’ya tanıtmayı seçmiştir ve bu amaçla Buşido isimli bu kitabını yazmıştır. Kitap oldukça ses getirmiş ve Inazo Nitobe’nin dünya çapında tanınan bir yazar olmasını sağlamıştır.

Inazo Nitobe, Budizm’den Şintonizm’e, Şintonizm’den Konfüçyanizm’e kadar pek konuya değindiği eserinde samurayların ve bilgelerin ilham kaynağı olan noktaları paylaşır. Japon kültürünün Batı kültürüyle olan ilişkisini ve bunun yanında benzerliklerini tartışır. Sonuç olarak insanların Japon kültürünü ve dünyasını tanımasına yardımcı olacak bu eser ortaya çıkar.

Buşido: Japon Kültürünü Öğrenmede Temel Kaynak

Türk insanın bir kısmı Japon kültürüne yoğun ilgi duyar. Yer yer onları över, yere göğe sığdıramaz veya tam tersine yerin dibine sokar. Hemen hemen hepsiyle karşılaşabilirsiniz fakat bu insanların pek çoğu Japon kültürüyle uzaktan yakından tanışmış değildir.

Bu benim için de benzer anlamlar taşır. Japon kültürünü tanımayı, anlamayı ve öğrenmeyi isterdim.Samuray geleneğini öğrenmek, işin incelikleri hakkında bilgi edinmeyi çoğu kez düşünmüşümdür. Buşido ile böyle tanıştım, bana yol gösterecek ve Japon kültürünü anlama konusunda birincil kaynak olabilecek bir kitap olduğunu anladım. Nasıl olmasın ki?

Geleneklerinden kopup bambaşka bir ülke olma yolunda ilerleyen Japonya’da doğup büyüyen ve sonrasında eğitim için Amerika’ya giden Inazo Nitobe tarafından kaleme alınan bu eser, aslında dünya üzerinde pek çok farklı kültürün benzerlikler taşıdığını gösterir. Kendisi samuray soyundan gelen bir ailenin mensubudur. O geleneğinin içerisindedir. Bundan uzaklaşmak zorunda kalsa bile zamanı geldiğinde bambaşka bir biçimde samuray geleneği tüm dünyaya tanıtmayı başarmıştır.

Kitap oldukça kısa, kısa olduğu kadar özlü bilgiler içeriyor. Sıkılmadan okuyabilir ve öğrenmek istediğiniz Japon kültürü hakkında pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Sonrasında yeni araştırmalar yaparak kafanızda oluşan sorulara cevap bulmaya çalışabilirsiniz. Buşido kültürel kitap tavsiyelerim arasında ilk sıralarda yer alabilecek bir kitaptır. Hepinize keyifli okumalar diliyorum.

Kaan Karadeniz

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezunum. Yazı yazmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Psikolog, terapist veya yaşam koçu değilim. Hedefim insanların hayatlarına değer katabilecek bilgileri insanlarla buluşturmaktır.

You may also like...

Yorum yapıp katkı sağla...