Bir solukta Kemal Tahir romanları

Kemal Tahir romanları tarihsel ve toplumsal bilgi edinilebilen, topluma yönelik değerlendirmeler içeren ve aynı zamanda Türk toplumunu yansıtan eserlerdir. Kemal Tahir, 1910 İstanbul doğumlu olup 21 Nisan 1973 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle İstanbul’da vefat etmiştir.

Kemal Tahir romancı kişiliğinin dışında Vakit, Son Posta, Haber gibi gazetelerde röportaj yazarı ve düzeltmen olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Karagöz dergisinde başyazarlık, Tan’da başmüdürlük; Yedi gün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik yapmıştır.

Kemal Tahir romanları

Kemal Tahir, Türk edebiyatının cumhuriyet dönemi sonrası en önemli yazarlarından birisidir. Çeşitli dönemlerinde eserlerine yasak getirilmiştir. Marksist çizgide sayılabilecek bir düşünce yapısına sahip olmuştur. Galatasaray Lisesi’ndeyken komünistlik suçundan yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edilmiştir.

Sol görüşlü diğer yazarlardan ayrılan en önemli özelliği belki de bu görüşe sahip kişiler tarafından sevilmiyor oluşudur. Kemal Tahir’in toplumcu ve vatansever bir isim oluşu, Osmanlı İmparatorluğu’nu koruyucu devlet olarak görmesi, çeşitli tarihi olaylarda vatan sevgisini işin içine katması sol görüşlü kişiler tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Yapmak istediği ama kimine göre başarılı olmuş, kimine göre olamamış icraatı ise Marksizmi Türk toplumuna uyarlamaya çalışmaktır. Bunun yansımalarını hemen hemen tüm eserlerinde rahatlıkla görebilirsiniz.

Kemal Tahir romanları biraz dönemsel, biraz tarihi ve biraz toplumsal romanlardır. Her romanın konusu birbirinden farklıdır. Her romanın kurgusu iyidir. Anlatım dili özgün ve aynı zamanda ilgi çekicidir. Hatta romanları okunan kılan durum bu özgünlük ve ilgi çekicilik durumudur. Türk toplumunu iyi analiz eden ve sosyolojik açıdan iyi değerlendiren bir isim olması nedeniyle Kemal Tahir’in her romanında kendinizden bir parça bulabilirsiniz.

1. Devlet Ana

Kemal Tahir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarını anlattığı romanıdır. Yazarın en önemli ve aynı zamanda en popüler romanı olma özelliğini taşımaktadır. Tarih okumaktan sıkılıyorsanız ama tarihi olaylar hakkında izlenimler edinmek istiyorsanız bu roman ihtiyacınızı karşılayabilir. Büyük bir imparatorluğun nasıl kurulduğunu, nasıl geliştiğini nedenleriyle birlikte kurgusal bir biçimde anlatan Kemal Tahir, romanın sürükleyiciliğini entrikalarla süsleyerek okuyucuya okunabilirliği yüksek bir tarihi roman sunmuştur.

Tarihi roman yazımı ve Türk edebiyatı için önemli bir roman olan Devlet Ana, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan yakın tarihe kadar birçok olayı ele almıştır. Adalete dayalı sistemiyle her halkın sığınmak istediği devlet olma olgusu sık sık işlenmiştir. Tarihsel bulguların yanında toplumsal bulgular da hesaba katılmıştır. Kemal Tahir kalemini ustaca kullanarak Türk edebiyatının mutlaka okunması gereken eserlerinden birisini yazmayı başarmıştır.

2. Esir Şehrin İnsanları

Esir Şehrin İnsanları bizleri Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemine götürmektedir. İşgal altında olan İstanbul’da yaşayan insanların hayatlarına dokunan roman, bu insanların hayat mücadelesini ve vatanı korumak için yaptıklarını anlatmaktadır. Kemal Tahir’in en önemli romanlarından birisidir.

Esir Şehrin İnsanları romanı Kemal Tahir tarafından kaleme alınan bir üçlemenin ilk eseridir. Başarılı bir anlatımla imparatorluğun sıkıntılı dönemini biraz da hayal gücümüze bırakarak sunan yazar, mutlaka okunması gereken Türk edebiyatı eserlerinden birini daha kaleme almayı başarmıştır.

3. Kurt Kanunu

Kurt Kanunu, Kemal Tahir’in tarihi romanlarından birisidir. Kara Kemal’in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e düzenlemek istediği suikast romanın konusudur. Bu önemli tarihi olayın gerçeğe yakın bir biçimde anlatılıyor oluşu romanın en çarpıcı özelliklerinden birisidir.

Kitap sadece Atatürk’e düzenlenmek istenen suikast ve sonrasında gelişen siyasi olayları konu edinmez. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında toplumun ne durumda olduğunun resmini çizer. Kemal Tahir’in en önemli romanlarından birisi olması ise olayları tarihsel gerçekliğe yakın bir biçimde kendine özgü üslubuyla sunuyor olmasıdır.

4. Yorgun Savaşçı

Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir’in Cumhuriyet kurulmadan önceki İstanbul ve Anadolu’da yaşanan gelişmeleri anlattığı tarihi romanıdır. Bu gelişmeler önemli ölçüde Kuvay-i Milliye hareketinin dinamikleriyle ilgilidir. Milli Mücadele başlamadan önce halkın ne durumda olduğunu anlamak için mutlaka okunması gereken tarihi romandır.

Yorgun Savaşçı yoğun eleştiriler almış bir romandır. Bu eleştiriler romandaki içeriğin gerçeklerle örtüşmediğini düşünenlerden gelmektedir. Tarihi roman olarak anılması ve gerçeklerle pek örtüşmediğinin düşünülmesi nedeniyle bu eleştirileri anlayışla karşılamak gerekebilir.

5. Yol Ayrımı

Yol Ayrımı, savaştan galibiyetle ayrılan ama yorgun olan bir milletin siyasi manevralarla yeni düzene geçişini konu almaktadır. Milli Mücadele sona ermiştir. Artık ülke olarak yeni bir düzene geçiş söz konusudur. Ancak cephede birlikte savaşan kişilerin siyaset arenasında birbirlerine rakip olmaya başlaması ve ortaya çıkan fikir çatışmaları bu romanın ana konusudur.

Cumhuriyet dönemine ilişkin merakınızı perçinleyen bu roman gerektiğinde sizi yaşanan olayları araştırmaya itebilecek kadar güçlüdür. Kemal Tahir’in her romanında olduğu gibi bu romanında da hafif dahi olsa kişisel ideolojik fikirlerinin yansıdığını görürsünüz. Buna rağmen Yol Ayrımı, Türk edebiyatının önemli eserlerinden birisidir.

6. Esir Şehrin Mahpusu

Esir Şehrin Mahpusu, Esir Şehrin İnsanları romanının devamı niteliğindedir. Kemal Tahir’in kaleme aldığı dönem İstanbul’un işgal altında olduğu dönemdir. Romanın ana karakteri hapse düşmüştür ve hapis hayatının nasıl olduğu romanda en ince ayrıntısına kadar ortaya konmuştur.

Kemal Tahir’in en önemli romanlarından biri olarak görülen Esir Şehrin Mahpusu, sürükleyici ve eşsiz anlatımıyla kendisini okutmayı başarabilmektedir. Kemal Tahir romanları arasında duygusal anlamda en etkileyici roman olarak görülebilir.

7. Bozkırdaki Çekirdek

Bozkırdaki Çekirdek, bu romanın benim için anlamı büyüktür. Neden büyük olduğunu anlatmak için Köy Enstitüleri demek yeterlidir. Verimli bir toprağın neden verimli olduğunu ve neden çürümeye mahkum bırakıldığını en iyi anlatan romanlardan biridir.

Kemal Tahir eşsiz üslubuyla size Köy Enstitüleri’nin ne olduğunu bu romanında anlatmayı başarmıştır. Anlatmakla kalmamış aynı zamanda bu sistemin artılarını ve eksilerini size ulaştırmaktadır. Köy Enstitüleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mutlaka okumanız gereken romanların arasında Bozkırdaki Çekirdek olmalıdır.

8. Köylünün Kamburu

Köylünün Kamburu, köylünün düşüncesini ve yaşam şartlarını bizlere aktaran bir Kemal Tahir romanıdır. Kamu düzeni, yaşanan toplumsal olaylar, köylünün yaşam tarzı ve daha birçok noktaya değinen toplumsal ayna görevi gören bu roman, sıkıcı olmayan anlatımı ve kurgusuyla ön plana çıkmaktadır.

Kemal Tahir gibi usta bir yazarın kaleminden çıkan ve biraz olsun trajikomik hikayelerle sürükleyiciliği sağlamış olan roman, köylünün yaşamını anlamak adına okunması gereken önemli bir kitaptır.

9. Rahmet Yolları Kesti

Kemal Tahir’in eşkıyalık konusuna değindiği romanıdır. Ağalık sistemi ve eşkıyalık arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren usta yazar, genç bir kızın kaçırılmaya çalışılması ve yağmurlu bir gecede meydana gelen olaylardan yola çıkarak amacına ulaşmaya çalışılmıştır.

Ağalık ve eşkıyalık gibi toplumu derinden etkileyen durumların hem ağa, hem eşkıya, hem köylü açısından nasıl göründüğünü ortaya koyan roman, yazarın arka planda kalmış önemli romanlarından birisidir.

10. Namuscular

Türk toplumunu önemli düzeyde etkili bir biçimde inceleyen Kemal Tahir’in mapushaneye namus meselesi yüzünden düşmüş olan insanları anlattığı romanı Namuscular, bir bakıma anı olarak nitelendirilebilir. Yazar, bir dönem mapushaneye düşmüş bir isim olarak aslında gördüklerini kaleme almıştır. Ancak eşsiz üslubu ve etkileyici anlatımıyla belki sıradan olarak gözükebilecek olayları etkileyici biçimde okuyucuya sunmuştur.

Kemal Tahir gibi siyasi düşüncesi açık bir biçimde belli olan bir ismin elbette romanlarında bu izleri taşıması sürpriz olmayacaktır. Namuscular kitabının bazı bölümlerinde bunu hissedebilirsiniz.

 

Kaan Karadeniz

28 yaşındayım. Yüksek lisans öğrenimini "Bilgi ve Belge Yönetimi" bölümünde sürdürmekteyim. Psikolog veya terapist değil, araştırmacıyım. Başarının çaba ile doğru orantılı olduğuna inanlardanım.

You may also like...

Yorum yapıp katkı sağla...